Vierde reeks Bouwmeester Labels geselecteerd

Met het Bouwmeester Label wil het Team Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. Voor het vierde jaar op rij ging het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Dit jaar gebeurde dit opnieuw in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. Samen kozen ze voor 2016-17 de volgende laureaten:

 1. Sarah van Apeldoorn en David de Bruijn: Gewenst verdichten
  Volgens Sarah van Apeldoorn en David de Bruijn moeten we bij het ontwikkelen van verdichtingsmodellen stilstaan bij de dieperliggende wensen die aan de basis liggen van de keuze voor het wonen in buitengebied. Ze zullen kwalitatief onderzoek doen naar de woonwensen van (toekomstige) bewoners van een kleine, nog nader te bepalen gemeente, en die inzichten toepassen bij de uitwerking van een ruimtelijk voorstel voor de kern van de betreffende gemeente. Met deze case study willen ze tot alternatieve woonoplossingen komen die op andere voor verdichting aangewezen locaties in Vlaanderen zijn in te zetten.
 2. Kimoura Hauquier, Jonas De Maeyer en Els De Vos: Naar nieuwe, interactieve vormen van asielopvang
  Kimoura Hauquier, Jonas De Maeyer en Els De Vos pleiten voor een nieuwe aanpak in de asielopvang, met centra die integratie en deelname aan het maatschappelijk leven stimuleren. Ze zullen verder werken op een reeds ontwikkeld ruimtelijk concept voor een stedelijke opvangtypologie, die meer autonomie en een wisselwerking tussen de asielaanvrager, de stad en haar bewoners aanmoedigt. Eerst worden verschillende actoren samengebracht voor een gesprek. Daarna volgt het vormgeven van de ruimten voor wonen en integratie via ontwerpend onderzoek.
 3. Dingeman Deijs architects: Jonge stad
  Dingeman Deijs architects zullen een ontwerpend onderzoek starten naar spel en beweging in de stad. Ze zullen omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van kinderen onderzoeken en relevante voorbeelden van ruimtelijke en organisatorische maatregelen in binnen- en buitenland bekijken, om zo een toolbox met ruimtelijke ingrepen te ontwikkelen voor meer spel en beweging in de stad.
 4. POOL IS COOL: Een onderzoekstraject voor het herintroduceren van het openluchtzwemmen in Brussel
  Pool is cool vzw streeft ernaar om publiek toegankelijk openluchtzwemmen in Brussel weer mogelijk te maken. Dit doen ze door acties in de publieke ruimte, tijdelijke installaties en onderzoek. Voor het Bouwmeester Label zullen ze op drie thema’s werken: het financieel model voor de realisatie en het beheer van een openluchtzwemplek, een administratief overlegproces tussen de vele beleidsniveaus en verantwoordelijkheden en, ten slotte, stedenbouwkundige aanpak en ontwerp. Zo hopen ze tot een overkoepelende visie en aanpak te komen.

De laureaten krijgen elk 5.000€ (excl. BTW) om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij betrokken beleidsmakers en administraties. Het Team Vlaams Bouwmeester engageert zich bovendien om de geselecteerde onderzoeksintenties op de politieke agenda te helpen plaatsen.