West-Vlaamse partners gaan voor tiende keer op zoek naar ontwerpers via ‘Oproep WinVorm’ Stel u kandidaat tot vrijdag 24 februari

Via de ‘Oproep WinVorm’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester vanaf vrijdag 20 januari op zoek naar ontwerpers voor drie opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.

Drie concrete opdrachten

De opdrachten zijn heel divers:

  • Ontwikkelingsconcept reconversie kazerne Sijsele (Damme)
  • Herinrichting van de binnenruimte van het Provinciaal Hof te Brugge tot informatiecentrum, vergader- en ontvangstlocatie
  • Haalbaarheidsstudie herlokalisatie van de technische dienst-administratie Stad Menen/OCMW Menen

Op www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm is een gedetailleerde omschrijving per opdracht terug te vinden.

Inschrijven via de website

Via de website www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot vrijdag 24 februari voor één of meerdere opdrachten kandidaat stellen.

Verloop van de procedure

De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed. Er wordt gemikt op projecten van een kleinere schaalomvang met een maximum ereloon van 209.000 euro excl. btw; dit gaat over projecten met een investeringsbedrag van maximaal ongeveer 2 miljoen euro.

Wat is ‘Oproep WinVorm’?

De WinVorm-oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Eerste negen edities van ‘Oproep WinVorm’: een succes

De vorige negen oproepen (sinds de zomer van 2012) waren succesvol, in totaal stelden zich meer dan 500 ontwerpers kandidaat voor 57 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag voor de verdere uitwerking.

Het is de intentie om de ‘Oproep WinVorm’ net als de Vlaamse Open Oproep, twee maal per jaar te organiseren.

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’

Tot op heden biedt de formule van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester soelaas voor die openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper, om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Toch menen de WinVorm-partners dat er, naast dit succesvol initiatief, ook ruimte is voor een variant op West-Vlaams niveau.

Het voornaamste verschilpunt met de bestaande Open Oproep op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering. De opdrachtgevers (vooral West-Vlaamse lokale overheden en besturen) worden vanuit West-Vlaanderen ondersteund en begeleid, er wordt ter plaatse vergaderd en de procedure wordt zo kort als mogelijk gehouden.

 

www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm

 

Meer info
kabinet gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking, Guido Decorte
frederik.demeyere@west-vlaanderen.be of 050 40 31 50