Verdient uw idee het BWMSTR Label?

Het Team Vlaams Bouwmeester is ervan overtuigd dat sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen een positief maatschappelijk verschil kunnen scheppen. De urgentie van ruimtelijk ontwerpend onderzoek hangt nauw samen met de graad waarin dit onafhankelijk en ongevraagd is. Veel ruimtelijk onderzoek wordt immers door ontwerpers en onderzoekers zelf geïnitieerd, vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budget, timing, beleidscontacten... Als Team Vlaams Bouwmeester zijn we er ons ten volle van bewust dat architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke onderzoekers nét bij het begin van dergelijke potentieel beleidsrelevante initiatieven een extra steun kunnen gebruiken. Vandaar het BWMSTR Label, dat subsidie noch prijs is, maar een reële stimulans voor ruimtelijk onderzoek zonder opdrachtgever.

Het BWMSTR Label is geen appreciatie achteraf, nadat alles is bewezen, maar een aanmoediging die wordt uitgereikt op het prille moment van een eerste gedreven inzicht. Het wil een een akte van vertrouwen zijn, gebaseerd op de kiem van een sterke ruimtelijke onderzoeksvraag. Het BWMSTR Label vertegenwoordigt een bescheiden start-up budget om onderzoek toe te laten, voor netwerking, het schrijven van een concepttekst, het maken van een eerste visualisatie...

Tevens engageert het Team Vlaams Bouwmeester zich om de geselecteerde onderzoeksintenties mee op de politieke agenda te helpen plaatsen.

Van de inschrijvers wordt een 1 pagina A4 ambitie verwacht, een geniale voorzet. Samen met twee externe deskundigen (één uit de beleidscontext, één met de nodige expertise in ruimtelijk onderzoek) selecteert de Bouwmeester jaarlijks maximum drie laureaten. Ze krijgen elk 5.000€ (excl. BTW) om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij beleidsmakers en administraties.


Projectvoorstellen kunnen digitaal (PDF) ingediend worden vóór 1 maart 2013 op bouwmeesterlabel@vlaanderen.be