Vijf ontwerpteams geselecteerd voor pilootprojecten wonen.

Hoe kunnen 330.000 bijkomende wooneenheden bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid, waarbij de verdere suburbanisatie en de versnippering van Vlaanderen wordt tegengegaan? Hoe kunnen we aantrekkelijke en  betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze, zoals het grond- en pandendecreet heeft bedoeld? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woonproductie?

In samenwerking met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester vijf trendzettende pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand brengen. In voorbereiding van de oproep naar initiatiefnemers in april, zijn nu vijf ontwerpteams aangesteld die de problematiek van de woningbouw in Vlaanderen ontwerpend zullen verkennen en visies en strategieën zullen ontwikkelen om initiatiefnemers tot ambitieuze projecten aan te zetten.

De vijf ontwerpteams werden geselecteerd uit 22 ingediende offertes.  Er werd rekening gehouden met de diversiteit in aanpak en visie, zodat een brede waaier aan ruimtelijke visies en strategieën kan verwacht worden. De kwaliteit van de inzendingen was bijzonder groot. Volgende offertes werden als de meest beloftevolle beoordeeld.

Team A: TV Dierendonckblancke, L.U.S.T. , Haerynck Vanmeirhaeghe Architecten.
Team B: OSO (Artesis Hogeschool Antwerpen), Cluster, Bulk Architecten, Collectief Noord.
Team C: Bovenbouw Architectuur, Labo S UGent.
Team D: OFFICE KGDV Architects, 3E, Bureau Bas Smets en adviseurs Milica Topalovic, Bart Verschaffel, Bas Princen en Project².
Team E: TV "(s)(S)pe(c)(k)ulati(es)(on)(s)(en). (r)(R)(e)(é)fle(ct)(x)i(e)(on)(s)(en)." (Monadnock, Something Fantastic, V+,Trans, Must, Urban Solutions, DGMR en Filip Dujardin)