Tekeningenboek over het rivierenlandschap bij Vlassenbroek

Het kunstproject ‘Tekenen in Vlassenbroek, Broekkant, Baasrode’ wordt afgerond en gaat de wijde wereld in via het nieuwe beeldboek A Schelde Riverscape, Vlassenbroek_____Broekkant. Dit boek met getekende herinneringen, poëtische reflecties, hedendaags realisme, ontworpen visies en kindertekeningen over het veranderende landschap in Vlassenbroek en Broekkant in Baasrode wordt op vrijdag 30 oktober 2015 om 19u30 feestelijk gepresenteerd in het Scheepvaartmuseum in Baasrode. Het rivierlandschap wordt op dit moment omgevormd tot gecontroleerd overstromingsgebied in het kader van het Sigmaplan. Dat plan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen vanuit de Noordzee. Met het kunstproject ‘Tekenen in Vlassenbroek’ is van zomer 2014 tot voorjaar 2015 buiten getekend. De plein air traditie van het kunstenaarsdorp Vlassenbroek, de recreant die de natuur omarmt, de ontwerpers die moeten plannen en de georganiseerde tekenlessen voor jong en oud zorgden voor een stroom van tekeningen. Bewoners, toeristen, technische tekenaars en professionele kunstenaars tekenden het landschap. Die tekeningen zijn door beeldend kunstenaar en projectleider Wapke Feenstra, medeoprichter van de Nederlandse kunstgroep Myvillages, verwerkt tot een beeldboek. Het project kwam tot stand in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal nv en liep in samenwerking met de Stad Dendermonde en het Agentschap Natuur & Bos van de Vlaamse overheid. De artistieke selectie en de begeleiding van het artistiek proces werden verzorgd door de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester en voormalig artistiek adviseur Ronald Van de Sompel.

U bent allen van harte welkom op dit evenement, dat zal worden ingeleid door de heer Piet Buysse, burgemeester van Dendermonde.

contact
Wapke Feenstra (Myvillages)
wapke@wapke.nl – 0031 6 22785203
Meer informatie op www.tekenen-in-vlassenbroek.be