Antwerpen zet nieuwe stap in zoektocht naar volgende stadsbouwmeester

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe stadsbouwmeester en schrijft daarvoor een vacature uit. Na de beëindiging van de samenwerking met de vorige stadsbouwmeester, wilde het stadsbestuur duidelijk het belang van het instituut stadsbouwmeesterschap onderstrepen en de continuïteit ervan verzekeren door in eerste instantie bOb Van Reeth en Christoph Grafe aan te stellen als voorzitters van respectievelijk de welstandscommissie en de nieuwe A-commissie. Hun opdracht is van tijdelijke aard in afwachting van de selectie en de aanstelling van een nieuwe stadsbouwmeester.

Het stadsbouwmeesterschap is een belangrijk instrument voor het stadsontwikkelingsbeleid van de stad Antwerpen. Omdat de stad daar verder op wil inzetten, wil ze een nieuwe stadsbouwmeester aanstellen voor een periode van vijf jaar. Daarvoor doet ze bij voorkeur een beroep op de diensten van een gerenommeerd architect.

Een stadsbouwmeester is vooral actief in drie vakgebieden: publieke ruimte, stedenbouw en architectuur. Hij bewaakt vanuit een langetermijnvisie de kwaliteit ervan, met respect voor het waardevol cultuurhistorisch patrimonium. Daarnaast fungeert hij ook als ambassadeur voor het stadsontwikkelingsbeleid in Antwerpen en adviseert hij het college van burgemeester en schepenen. Een stadsbouwmeester vervult zijn opdracht onafhankelijk en is een bruggenbouwer tussen de verschillende opinies. Hij neemt een objectief standpunt in op een respectvolle manier en handelt loyaal aan het bestuur.

Het stadsbestuur is op zoek naar iemand die een brede deskundigheid in deze vakgebieden combineert met een uitmuntende reputatie, opgebouwd door bijvoorbeeld eigen realisaties of autoriteit binnen de vakwereld en opent de vacature.

Zich kandidaat stellen voor de functie van stadsbouwmeester van Antwerpen kan tot en met 13 november 2015.  De selectierondes vinden plaats in de week van 23 en 30 november 2015

 

De vacature

De infofiche over het stadsbouwmeesterschap