SmallTalk 29 Dogma - Every Day Is Like Sunday : Project voor de omvorming van bedrijventerreinen

Maandag 26 oktober 2015 om 19u - Atelier Bouwmeester (SmallTalk in het Engels) 

Op 26 oktober presenteert Dogma zijn project voor de omvorming van bedrijventerreinen, waarvoor ze het BWMSTR-label 006 ontvingen.

Het uitgangspunt van Dogma’s onderzoek is de leegstandsproblematiek in kantoorgebouwen in belangrijke Europese steden en in Brussel in het bijzonder. Ze beschouwen dit fenomeen als een gevolg van het opkomen van nieuwe vormen van werken, waar de grens tussen wonen en werken steeds vager wordt. Toch worden steden nog steeds ontwikkeld rond een duidelijke scheiding tussen werk- en woonplaats.

Dogma wil dit probleem aanpakken, niet door kantoren om te vormen tot woningen, maar door nieuwe typologieën te ontwikkelen die wonen en werken verenigen in dezelfde ruimte. De ontwerpers grijpen de generische ruimte van het kantoor aan om nieuwe flexibele indelingen te bedenken die aanzetten om de traditionele structuur van het appartement te herdefiniëren naar meer collectieve leefvormen, zowel op sociaal als economisch vlak.

Voor het BWMSTR- label legde Dogma de focus op lege en ongebruikte bedrijventerreinen, waar de nood om ze te transformeren nog groter is gezien hun afstand tot het stadscentrum. Dogma testte de ontwerpstrategie op enkele sites, en zocht zo naar mogelijkheden om bedrijventerreinen om te vormen en nieuwe scenario’s van samenleven te omarmen.

Na de presentatie van de ontwerpvoorstellen van Dogma zal Jan Schreurs (KULeuven) een gesprek modereren met Alexis De Groote (Matexi), Geert De Pauw (Community Land Trust Brussel) en Jan Zaman (Ruimte Vlaanderen), die elk zullen reageren op de concepten vanuit hun eigen perspectief.

Met het BWMSTR-label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase.

Dogma werd opgericht in 2002 en wordt geleid door Pier Vittorio Aureli en Martino Tattara. Dogma heeft steeds gewerkt op de relatie tussen architectuur en de stad door vooral te focussen op stadsontwerp en projecten op grote schaal.