BWMSTR Label 006 Living and Working: How To Live Together

Dogma vertrekt vanuit de observatie van een grote leegstandsproblematiek in kantoorgebouwen in Europese steden en in Brussel in het bijzonder. Dit fenomeen verklaren ze deels als een gevolg van het opkomen van nieuwe vormen van werken, waar de grens tussen wonen en werken steeds vager wordt. Toch blijven steden zich ontwikkelen rond een duidelijke scheiding tussen werk- en woonplaats. Dogma stelt voor dit probleem aan te pakken door bestaande kantoorgebouwen te transformeren tot innovatieve leef- en werkruimtes. Niet het omvormen van kantoren tot monofunctionele woningen, maar tot plaatsen waar werken en wonen kunnen samengaan in dezelfde ruimte. Ze gaan ervan uit dat de neutrale open ruimte van het kantoor de mogelijkheid biedt om nieuwe flexibele indelingen te bedenken waar de traditionele structuur van het appartement kan geherdefinieerd worden naar meer collectieve leefvormen, zowel op sociaal als economisch vlak.

BWMSTR Label 006 Living and Working: How To Live Together Dogma

Nieuwe werkvormen en -organisaties zorgen ervoor dat de grenzen tussen privé en werk vervagen. Toch ontwikkelen steden zich nog steeds volgens dit gedateerde principe. Dogma vraagt zich af hoe deze transformatie nieuwe typologiën van wonen en werken kan genereren.

BWMSTR Label 006

bekijk het voorstel