SmallTalk 27 vzw de huizen op 28/05 in Atelier Bouwmeester, inschrijvingen via vlaamsbouwmeester.be Winst door schaalverkleining

In het Vlaamse landschap wordt men al enige tijd geconfronteerd met de realisatie en planning van nieuwe gevangenissen. Deze visualiseren de intentie van het beleid om de problemen met overbevolking en veroudering van de bestaande gevangenissen te remediëren. 

Een panel met moderator Koen Van Synghel, vzw de huizen en een tiental strategische actoren uit het beleid, middenveld en onderzoek wil een aanzet geven om met het publiek een netwerk te ontwikkelen dat de huidige, voor detentie storende opsplitsing “wonen - werk - zorg - justitie” binnen overheid en administratie overstijgt.