Open Wervendag 31 mei: bezoek een School van Morgen!

In het kader van de inhaalbeweging scholenbouw Scholen van Morgen zijn momenteel 84 scholen in realisatie. Op zondag 31 mei zullen acht van deze bouwwerven toegankelijk zijn op Open Wervendag.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidde enkele van deze scholen van nabij, door via Open Oproep de architectenselectie te organiseren voor Oostende, Riemst en Zandhoven. Het Team Vlaams Bouwmeester nam ook deel aan de architectenselectie voor Gent, Hasselt en Tongeren. De Vlaams Bouwmeester kon voorts enkele scholen in Beringen, Gent en Oostende overtuigen om met een voorafgaand masterplan of haalbaarheidsonderzoek de architectuuropdracht goed voor te bereiden, en stelde hiervoor een beperkt budget ter beschikking.

kaart open werven scholen van morgen

In Beringen kan u zien hoe op Bogaersveld een uniek pedagogisch project tot stand komt: BSO-, TSO- en ASO-opleidingen van scholengroep Sint-Pieter werken er samen om een aanbod van 33 verschillende studierichtingen te realiseren in 27000 m² nieuwe gebouwen, zodat alle leerlingen zich maximaal volgens hun interesse en competentie gelijkwaardig kunnen ontplooien. De groene omgeving met buitensportvelden, de polyvalente zaal en de competitiesporthal zullen ook ter beschikking staan van de gemeente. Het masterplan is van HUB en de architectuur van OSAR, beide uit Antwerpen. De gebouwen met klassen en de ateliers zijn gelijkwaardig naast elkaar geschikt en verbonden door gaanderijen. De campus is toegankelijk via een centrale boulevard die als ontspannings- en ontmoetingsruimte ook de bestaande middenschool en de sportfaciliteiten verbindt.

In Gent kon de inrichtende macht van de school voor bijzonder basisonderwijs Sint-Lievenspoort worden overtuigd om het 19de-eeuwse neogotische kloostergebouw van de Zusters van Liefde te behouden en functioneel te maken volgens de behoeften van de school en de verschillende vzw’s die hier zorg op maat bieden. Het voorafgaand haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd door BURO II uit Roeselare en het ontwerp voor de verbouwing en renovatie is van evr-Architecten uit Gent. Door een centrale doorgang en een polyvalente ruimte in het binnenhof ontstaat een aangename leefomgeving voor de dove, slechthorende en autistische kinderen en voor de kinderen met een spraak- en taalstoornis die hier school zullen lopen.

In Hasselt krijgt de Provinciale Kunsthumaniora 5000 m² nieuwe schoolruimte met klassen voor woord, kunst en drama naar een ontwerp van Stéphane Beel Architecten uit Gent. Met een schikking van klassen rond een patio wil men in de nieuwbouw een sfeer van collectiviteit scheppen. Het ontwerp voorziet enkele uitdagende plekken voor creatieve leerlingen en leerkrachten: de brede trap aan de ingang is een tribune voor de speelplaats en het platte dak biedt mogelijkheden voor buitenklassen.

In Oostende werden, na verkennend veldwerk door studenten antropologie van professor Rik Pinxten, twee projecten samengevoegd: het KTA 1 vindt een stek op de site waar het MPI De Vloedlijn gehuisvest is en waar ook SBSO Ter Zee aan uitbreiding toe was. Het voorbereidend masterplan en de ontwerpen voor de nieuwe gebouwen zijn van de architecten Tom Van Mieghem en Ghislain Lams. Zij slaagden erin de behoeften van beide scholen te combineren, en bovendien tegemoet te komen aan de wens om de theaterzaal van het KTA 1 ook naschools voor de buurt beschikbaar te stellen en een gemeentelijke sporthal op de site te integreren.

In Riemst komt tussen de Sint-Janskerk en de gemeentelijke sporthal een nieuwe basisschool. De architecten van Dierendonckblancke uit Gent ontwierpen een compact volume dat handig inspeelt op de hoogteverschillen op dit Haspengouws plateau. De kleuterschool is in de sokkel gesitueerd en geeft uit op het park en de speeltuin. De lagere school erboven heeft een speelplaats naast de kerk en het kerkhof. De polyvalente zaal zal buiten de schooluren ook als buurthuis en bij begrafenissen gebruikt worden.

In Zandhoven worden alle versleten paviljoenen van de leefschool ’t Zandhofje vervangen door een nieuwbouw met passiefhuis-standaard naar ontwerp van A33-Architecten uit Leuven. De school is compact, maar ook overzichtelijk. Het concept maakt gebruik van warmtewinsten door de zon. Daglicht dringt tot diep in het gebouw door, zodat de nood aan kunstlicht tot een minimum herleid wordt. De gangen werden ruim gedimensioneerd en zijn bruikbaar als uitbreidingsruimte voor de klassen. De groene omgeving en de voetweg over het terrein dragen bij tot de ecologische school.

Tijdelijke website Open Wervendag