Eerste School van Morgen geopend

Op 1 september werd de nieuwbouw van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel (GTIL) officieel geopend in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Deze uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel naar ontwerp van Teema-architecten is het eerste opgeleverde schoolgebouw in het programma Scholen van Morgen, dat nog 165 scholenbouwprojecten zal realiseren.

De Vlaams Bouwmeester begeleidde de architectenselectie en de ontwerpfase van dit project. Samen met de schooldirectie en het architectenteam werd gestreefd naar enkele vernieuwende elementen in het ontwerp.

De leerlingen van deze technische school werkten zich in 2007 reeds in de kijker door de bouw van een klimaatwebsite. Daarom werd destijds voor het ontwerp van de nieuwbouw gestreefd naar een passiefhuisstandaard. Dit nieuwe bouwconcept onderstreept het belang van techniek voor duurzame en energiezuinige gebouwen. In een passiefhuis gaan architectuur en techniek hand in hand om een laag energieverbruik te kunnen realiseren. Het schoolgebouw is een dubbele opsteker voor het technisch onderwijs. Het gebouw is niet alleen een nieuwe leeromgeving voor de leerlingen maar tegelijk ook een leerobject op zich, dat men in de lespraktijk kan benutten.

Nieuw is ook dat de refter geen aparte ruimte is, maar een centrale plek die tegelijk ontmoetings- en pauzeruimte is en bovendien goed geschikt voor naschools gebruik. In oudere schoolgebouwen is de refter vaak een grote ruimte, die slechts enkele uren van de dag gebruikt wordt. Hier vormt hij het hart van de school. Het is een open en centraal gelegen ruimte, met zicht op de ingang en de speelplaats. De refter is een plek voor ontspanning, maar omdat hij aansluit op het open leercentrum en de praktijklokalen, is het ook een plek waar buiten de klas geleerd kan worden.

Ook de leslokaaltjes in de ateliers, die als een box-in-box zijn opgevat, zijn vernieuwend. Ze zijn een ruimtelijke voorwaarde om de theorielessen beter bij de praktijk te kunnen betrekken. In veel technische scholen is de afstemming van theorie op praktijk niet zo makkelijk omdat de theorie- en praktijklokalen zich in andere vleugels van het schoolgebouw bevinden. Hier kan een oefening in de praktijk ondersteund worden door een korte les in het theorielokaal.

Goede voorbeelden hebben de kracht mensen te overtuigen. Op de website scholenbouwen.be staat nog een downloadbare fiche van de ontwerpfase van dit project.
Vandaag kan het gerealiseerde gebouw zijn gebruikers en bezoekers inspireren.