BWMSTR Label 004

Kan schaalverkleining van nieuwe gevangenissen en forensische psychiatrische instellingen leiden tot een lager recidivecijfer en zo een maatschappelijke winst genereren? De vzw De Huizen ambieert een proefproject dat dit aan de hand van ruimtelijk ontwerpmatig onderzoek uittest. Het proefproject kan een beeld geven van hoe en op welke wijze deze visie op detentie zich kan vertalen binnen de structuur van een verstedelijkt landschap en het daaraan gerelateerde overheidsbeleid. Simultaan met dit proefproject wordt een netwerk ontwikkeld dat de huidige, voor detentie disfunctionele opsplitsing 'wonen - werk - zorg - justitie' binnen overheid en administratie overstijgt.

BWMSTR Label 004 vzw de huizen

Detentiehuizen - maatschappelijke winst door schaalverkleining

De vzw de huizen bepleit een nieuwe visie op detentie. De meerkost van schaalverkleining kan gecompenseerd worden door een maatschappelijk winst veroorzaakt door lager recidivecijfer. 

BWMSTR Label 004

Bekijk het voorstel