Detentie : Winst door schaalverkleining SmallTalk 27 vzw de huizen

Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij beleidsmakers en administraties. Op 28 mei krijgt vzw De Huizen hun BWMSTR Label 005 overhandigd, gevolgd door een presentatie van hun voorstel.

In het Vlaamse landschap wordt men al enige tijd geconfronteerd met de realisatie en planning van nieuwe gevangenissen. Deze visualiseren de intentie van het beleid om de problemen met overbevolking en veroudering van de bestaande gevangenissen te remediëren. 

vzw de huizen, opgericht in 2012, bepleit met lezingen en publicaties een andere visie op detentie: een humane kleinschalige en gedifferentieerde vorm van detentie die zich laat integreren in de samenleving. Dit vertaalt zich in het concept van detentiehuizen waar maximaal drie groepen van tien gedetineerden ‘wonen’.

In aansluiting op het actuele publieke debat rond straf en vrijheidsberoving presenteren criminoloog Hans Claus en architect Ronny De Meyer tijdens de smalltalk een proefproject dat met ruimtelijk ontwerpmatig onderzoek uittest en een beeld geeft van hoe en op welke wijze deze visie op detentie zich kan vertalen binnen de structuur van een verstedelijkt landschap en het daaraan gerelateerde overheidsbeleid. 

Een panel met moderator Koen Van Synghel en een tiental strategische actoren uit het beleid, middenveld en onderzoek vormt vervolgens een aanzet om met het publiek een netwerk te ontwikkelen dat de huidige, voor detentie storende opsplitsing “wonen - werk - zorg - justitie” binnen overheid en administratie overstijgt.

Meer informatie over BWMSTR Label 004

VZW Huizen