Methodiek op schaal - Stad Aalst & Netwerk Open ba(a)r! Talk #5

Kunstopdracht van de Stad Aalst die samen met culturele partner Netwerk kunst een plaats wil geven in de stedelijke transformatie waarin de ontwikkeling van de kilometerslange Denderzone een speerpunt zal zijn. Directeur Stroom en bemiddelaar Arno van Roosmalen bespreekt samen met projectleider Wineke van Muiswinkel en andere gasten de uitdaging voor de kunst en zijn opdrachtgever in dit transformatieproces met aandacht voor kunst als ‘kwartiermaker’

Architect-filosoof Gideon Boie (BAVO) zoomt uit naar de stedelijke transformatieprocessen zelf om het te beschouwen als een 'Gesamtkunstwerk’ waarin kunst één van de vele 'partners in crime' is om het Aalst van morgen vorm en leven te geven.  

Transitie. Structuurvisie. Stadsontwikkelingsprojecten. In de gesprekken tussen Netwerk en de Stad Aalst over hun kunstproject zijn deze woorden regelmatig te te horen. Ze vormen niet voor niks de backdrop voor de dialoog tussen deze partners over de rol die ze op korte en lange termijn aan de kunst willen geven in dit traject van stedelijke vernieuwing.

In het scenario voor deze kunstopdracht start de camera bij de samenwerking zelf tussen meerdere stadsdiensten en kunstencentrum Netwerk, als voorwaarde voor een methodiek op lange termijn. Als snel komt dan de hoofdrolspeler in beeld: de Dender als potentieel de grootste publieke ruimte van de stad - de enige die diverse stedelijke ontwikkelingsprojecten met elkaar verbindt - maar een publieke ruimte die zelf (nog) niet ‘betreedbaar’ is.

Voorlopig heeft kunst nog een dubbele status want ze is tegelijk aanleiding en resultaat van die synergie. Pas wanneer de kunst in haar eigen taal aan het woord is, zal blijken welke vragen zij zelf zal stellen bij de beoogde transformatie en verbindende potentieel op de schaal van deze zone. Alles wijst erop dat Netwerk als artistieke gesprekspartner de dialoog over een vernieuwende en gedeeld perspectief zal aansturen. De uitgestrektheid en de diversiteit van de site met zijn vele potentiele stakeholders vraagt om een benadering waarbij vele opties voor aanwezigheid van kunst - bijvoorbeeld als ‘meer dan object’ - open staan.

 

Datum
21 mei 2015 17u00

Plaats
Atelier Bouwmeester | Ravensteingalerij 54 - 59 | 1000 Brussel