Openbaarheid en collectie - Antwerpen Open ba(a)r! Talk #4

Gesprek over de kunstopdracht van de Provincie Antwerpen die de vraag stelt naar de openbaarheid van haar provinciale kunstcollectie naar aanleiding van de bouw van het nieuw provinciehuis. 

Pieternel Vermoortel neemt zowel tijdens de talk als in het project het voortouw in de theoretische reflectie over ‘collectie & openbaarheid’. Zij gaat in gesprek met kunstenaar-curator Nico Dockx en Sara Weyns (directeur Middelheimmuseum) die als expert en bemiddelaar de Provincie in deze opdracht begeleidt. 

Publieke overheden hebben in de regel publiek domein waarover ze kunnen (laten) beschikken. Waar dat van de provincies enerzijds kleiner en kleiner werd fysiek gesproken, breidde het roerend goed van de Provincie Antwerpen ook uit met de “provinciale kunstcollectie”, eerst ter verfraaiing van gebouwen maar mettertijd ook als onderdeel van een cultureel programma.

Dat laatste lijkt nu een eindig verhaal, door de geplande overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar andere overheden. 

Ondertussen verrijst er op de as van het oude een machtig nieuw provinciehuis in Antwerpen, omgeven door een publiek park dat aansluit op de groene zones rond de site.

Waarin precies ligt het publieke belang van al deze activiteit? Hoe kan deze opdrachtgever zelf aanjager zijn van de openbaarheid van zijn publiek domein, zowel wat de de openbaarheid van zijn kunstcollectie als de ruimtelijke context betreft? En welke rol kan hij daarin geven aan de kunst? Wordt de bewonderende blik op deze kunstwerken beperkt tot de hoogste verdiepingen van de nieuwbouw of is een bestemming denkbaar die handelt over de culturele waarde en betekenis van dit publiek goed?

De complexiteit van deze context is de aanleiding om het belang van openbaarheid te onderzoeken vanuit een artistiek denken en handelen in verschillende fases van onderzoek en productie. 

 

Open ba(a)r #4_1

Open ba(a)r #4_2

Open ba(a)r #4_3

Open ba(a)r #4_4