Monument - Genk Open ba(a)r! Talk #3

De kunstopdracht van Stad Genk met het Heilig Hart Monument als aanleiding voor het herdenken van het monument en onderzoeken van het monumentale in relatie met kunst in de publieke ruimte. 

Theoreticus en criticus Prof. Dr. Bart Verschaffel in gesprek met de bemiddelaar voor deze opdracht architect, criticus en scenograaf Koen Van Syngel.

Wil de openbare ruimte iets betekenen voor zijn gebruikers, dan moeten zij zich er in kunnen vinden, letterlijk maar ook figuurlijk. Datzelfde geldt voor monumenten. Een monument spreekt in het beste geval in naam van iedereen. Doet het dat niet, dan wordt het katalysator van meerstemmigheid en volgen nieuwe vragen naar nieuwe monumenten elkaar op. Het Heilig Hart Monument is zo’n monument dat er niet in slaagt om voor alle Genkenaren een bevredigend gedenkteken te zijn ‘voor alle oorlogsslachtoffers’, zoals het opschrift beweert.

Een kunstwerk verschilt in alles van een monument. Niettemin ziet de Stad Genk in deze context wel een aanleiding om een vraag te stellen aan de kunst, zij het op maat van haar eigen vernuft. Niet om in dat ene monumentale beeld alle verschillen in beleving samen te brengen of uit te vegen maar eerder om de eigenheid van elke vraag of behoefte subjectief te ontrafelen en te wegen. Door onafhankelijk onderzoek te voeren naar wat een artistiek proces in petto heeft bij het in perspectief brengen van alle posities, plaatsen de kunstenaars de relatie tussen kunst en monument mogelijk in een nieuw licht.

Meer info over Open ba(a)r!