Gentrification - Gent Open ba(a)r! Talk #2

kunstopdracht van projectontwikkelaar Tondelier nv samen met Stad Gent naar aanleiding van de (private) ontwikkeling van een nieuwe wijk met openbaar domein op de vroegere gasmetersite in Gent. 
Cultuursocioloog Dr. Pascal Gielen in gesprek met Danielle van Zuijlen, curator en bemiddelaar van dit pilootproject op Tondelier. 

Langs het Verbindingskanaal ter hoogte van de Gasmeterlaan in Gent krijgen de inwoners van de wijken Rabot en Blaisant en de gebuikers van het Justitiepaleis straks een heleboel nieuwe buren bij. Ontwikkeld in de schoot van een publiek-private samenwerking wordt de Tondeliersite de komende tien jaren een splinternieuwe thuis voor nieuwe en oude Gentenaren op de voormalige industriële gasmetersite die potentieel de verbinding vormt tussen deze bestaande woonwijken. Maar hoe vinden nieuwkomers en status quo elkaar?

Het hoeft niet te verbazen dat dit een bezorgdheid is van de bedenkers van dit stadsontwikkelingsproject en tevens opdrachtgevers van de kunstopdracht. Voor de diverse bewoners uit de omliggende buurten zijn deze kunstenaars dan weer een voorbode van de nieuwkomers die zich in Tondelier zullen gaan vestigen.

Is er mogelijkheid tot het maken van zinvolle verbindingen vanuit de kunst, als mede-ontwikkelaar van een gemeenschappelijke ‘lokale cultuur’? Welke rol kunnen kunstenaars spelen op deze plek wanneer hen wordt gevraagd om de situatie te benaderen net vanuit een positie van nieuwkomer, gast of vreemdeling? Zijn er voorstellen denkbaar die leiden tot een gedeeld idee van publieke ruimte?

Een residentie op deze locatie wordt het centrum voor een team van 5 kunstenaars om de artistieke mogelijkheden voor Tondelier in kaart te brengen. Zij zullen op een onafhankelijke manier de context artistiek onderzoeken en een langdurig engagement met de omgeving aangaan. Om te weten welke rol zij hier zien of wensen te verbeelden voor de kunst, is het uitkijken naar hun voorstellen.

Met deze elementen wordt dit experimenteel pilootproject mogelijk de kiem voor een kleinschalig instituut dat organisch kan groeien vanuit de nieuwe verbindingen tussen bestaande situatie en nieuwe ontwikkelingen, tussen bestaande bewoners en nieuwkomers, en de opgedane kennis ook structureel kan verankeren.

Meer info over Open ba(a)r!

 

Datum : 2 april 2015