Landschap - Herzele Open ba(a)r! Talk #1

Kunstenaar Rudy Luijters heeft het over kunst en landschap en gaat in gesprek met bemiddelaar Nils van Beek (TAAK ). Nils stelde vast dat in het dorp Ressegem het dorpshart een ongebruikelijk ensemble vormt. Midden in het dorp liggen twee weides die ook als zodanig in gebruik zijn. Al veertig jaar wordt er over de toekomstige invulling van deze open ruimte gesproken, verschillende masterplannen van gerenommeerde bureaus hebben al het licht gezien. Het woord is nu aan de kunst, In plaats van een grootschalig ruimtelijk ontwerp dat voor verschillende vormen van gebruik kan worden toegeëigend, is in het kunstproject het toekomstig gebruik het startpunt. Zijn er vormen van gemeenschappelijk gebruik en collectief eigenaarschap denkbaar? Kan een nieuw uit te vinden traditie de katalysator zijn voor toekomstig gebruik, beheer en inrichting van het dorpshart? Het kunstproject heeft niet de pretentie het ruimtelijke probleem op te lossen, maar hoopt dat de denkwijzen van kunstenaars de vastgelopen discussie weer leven kunnen inblazen.

Drie kunstenaars werd gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken. Onder hen kunstenaar David Helbich (D/B) die aanschuift tijdens de talk. De andere kunstenaars zijn Birthe Leemeijer en Thomas Bellinck.

Moderator: Koen Brams

Meer info over Open ba(a)r!