Slotevent Pilootprojecten Productief Landschap Terugblik op het afgelegde traject en aanbevelingen voor de toekomst op 13 november 2018 in Oostende

De Pilootprojecten Productief Landschap onderzochten en testten sinds 2013 op het terrein hoe open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen kan versterkt worden via duurzame landbouwontwikkeling. We blikken op 13/11 graag samen met u terug op het afgelegde traject en de aanbevelingen die daaruit volgen.

Hoe kunnen we de open ruimte in verstedelijkt Vlaanderen versterken via duurzame landbouwontwikkeling?

Vijf jaar geleden startten ILVO, Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw en Visserij een ambitieus traject ‘Pilootprojecten Productief Landschap’ op rond die vraag. Het doel? Op het terrein vijf inspirerende cases uitwerken waar een innovatieve kijk op landbouw gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk landschap en de creatie van een breed maatschappelijk draagvlak. Zowel de partners als de initiatiefnemers, de ontwerpers en de projectregisseurs hebben daar belangrijke lessen uit getrokken. De partners lanceren een manifest met vijf aanbevelingen voor al wie betrokken is bij landbouw en ruimtelijke planning in de 21ste eeuw. Tijdens dit afrondend event komt u te weten wat die lessen en aanbevelingen zijn en of er een vervolg aan PPPL wordt gebreid. U heeft daar eveneens de mogelijkheid om een mini-expo over PPPL te bezichtigen die nadien naar het Atelier Bouwmeester te Brussel zal verhuizen.

Programma van 13 november 2018

10:00 Ontvangst

met koffie en thee

10:30 - Opening

door Administrateur-Generaal Joris Relaes van ILVO: Waarom PPPL, en komt er een vervolg?

10:35 - Landbouwpark Tuinen van Stene

Schepen Jean Vandecasteele en landschapsarchitect Eli Devriendt van Stad Oostende: 

10:45 - Voorstelling van de andere vier PPPL’s

met getuigenissen van de initiatiefnemers, ontwerpers en regisseurs

11:00 - Landbouw en ontwerp, twee werelden die elkaar ontmoet én gevonden hebben in PPPL?

Bouwmeester Leo Van Broeck en Administrateur-generaal van ILVO Joris Relaes in gesprek

11:10 - Welke lessen hebben we geleerd uit PPPL?

Elke Vanempten, coördinator PPPL: Voorstelling van het manifest Productief Landschap met vijf aanbevelingen voor iedereen betrokken bij landbouw en ruimtelijke planning.

11:20 - Wandeling door de Tuinen van Stene

met landschapsarchitect Eli Devriendt als gids

12:30 - Netwerklunch

mogelijkheid tot bezichting van de mini-expo PPPL

Locatie

Kinderboerderij De Lange Schuur: Stuiverstraat 599, 8400 Oostende

Deelname

Deelname is gratis mits aanmelding voor 9/11
Inschrijving

Meer info

Contact

Uitnodiging

website Pilootprojecten Productief Landschap