Publicatie Jaarverslag 2008-2009

Begin juni is het Jaarverslag 2008 – 2009 verschenen, een terugblik op de activiteiten van de Vlaams Bouwmeester en zijn Team tijdens de laatste twee jaren van het mandaat van Marcel Smets.

Deze geïllustreerde publicatie belicht de voornaamste thema's waarrond het Team Vlaams Bouwmeester heeft gewerkt en geeft een stand van zaken van de Open Oproep en van Kunst in Opdracht.

In een inleidend interview kijkt Marcel Smets terug op zijn vijf jaar Bouwmeesterschap, op de gerealiseerde doorbraken op het vlak van infrastructuur, landschap, scholenbouw en vastgoedbeleid, en op de onvoltooide kwesties. Hij hoopt dat elk van zijn opvolgers 'de vrijheid krijgt om zijn of haar inzichten op een gestroomlijnde, krachtige, misschien zelfs wat extremere manier door te zetten. Dankzij een solide basis ontstaat een vrijheid voor de toekomst. Op termijn kan er een vestiging, een stedelijk bolwerk, een mooie stad ontstaan. Samen met bOb heb ik hiervoor de basis gelegd.'

Nieuw voor deze editie is ook het beeldverslag van de bouw- en kunstprojecten die in 2008 en 2009 zijn opgeleverd. Dit album van realisaties toont hoe 'de jarenlange inspanningen stilaan zichtbaar worden' en hoe het werkveld van het Team Vlaams Bouwmeester de voorbije jaren is uitgebreid en gediversifieerd.

Via deze link kunt u de digitale versie van het Jaarverslag 2008-2009 downloaden.