Projectoproep Verkavelingswijken: zes cases geselecteerd

Met de Projectoproep Verkavelingswijken in transformatie willen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester steden en gemeenten ondersteunen bij de kwaliteitsvolle transformatie van goed gelegen verkavelingswijken. Uit de kandidaturen selecteerden we zes lokale besturen, die ondersteund zullen worden door het regieteam. 

In het najaar van 2020 lanceerden we een oproep aan lokale besturen om zich te melden met concrete cases van goed ontsloten 20ste-eeuwse woonwijken waar de generatiewissel zich laat voelen en waar een bijkomende woonopgave aan de orde is. We zochten naar typische laagbouwwijken uit de jaren 1960-70-80, gekenmerkt door een geringe dichtheid en vrijstaande of halfopen bebouwing, gelegen op groeilocaties nabij een dorp of stad.

Samen met het regieteam, bestaande uit Voorland, 51N4E, Tussengoed en UHasselt, selecteerden we zes verkavelingswijken waar de potentie voor transformatie onderzocht zal worden, en de te betrekken actoren, de in te zetten strategieën, instrumenten en aanpak in beeld zullen worden gebracht.

De geselecteerde wijken zijn:

  • wijk Kroonhove in Oostkamp
  • wijk Groenpark in Roeselare
  • wijkontwikkeling rond twee knooppunten in Wondelgem, Gent
  • wijk Groeneweg in Ninove
  • wijk Ravenstein in Tervuren
  • wijk Betsveld in Landen

Meer info over de geselecteerde wijken is te vinden op de projectsite.

In een tweede fase (vanaf 2022) krijgen drie van deze projecten ook verdere ondersteuning én begeleiding op maat door een eigen ontwerpteam. De transformatiestrategie wordt in deze fase verder uitgewerkt met het oog op uitvoering. 

We voorzien ook een gezamenlijk leertraject. De inzichten zullen worden gedeeld met alle lokale besturen en andere geïnteresseerden.