Brochure ‘Verkavelingswijken in transformatie’ Lees de inzichten uit het verkennend onderzoek

Ter voorbereiding van een Projectoproep ‘Verkavelingswijken in transformatie’ startten het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester een verkenningstraject. Doel was na te gaan hoe ver steden en gemeenten in de praktijk staan met strategieën om goed gelegen wijken te transformeren. De inzichten uit dit onderzoek werden gebundeld in een brochure. 

Met het traject ‘Verkavelingswijken in transformatie’ willen we steden en gemeenten ondersteunen bij de kwaliteitsvolle transformatie van goed gelegen verkavelingswijken, tot meer duurzame, dynamische en kwaliteitsvolle omgevingen met bijbehorende mix van functies en voorzieningen, ruimte voor groen en water, voor fietsers en wandelaars.

Om de kansen en drempels voor dergelijke transformatie beter in beeld te krijgen, startten we een verkennend onderzoek op. Tijdens dit verkenningstraject organiseerde het multidisciplinair team Bovenbouw, Orientes, Michiel Dehaene en PwC Legal  in de zomer van 2019 drie workshops met lokale overheden en experten (o.a. juristen, projectontwikkelaars, sociologen). Deze workshops focusten op (1) een ruimtelijke verkenning en regierol van de lokale overheid, (2) de financieel-economische context en juridische tools en (3) participatie en draagvlak.

Uit dit traject kwamen drie inzichten naar boven: 

  1. Mobilisatie en organisatie: er gaapt een kloof tussen de urgentie van herontwikkeling van wijken en concrete acties op het terrein, doordat lokale besturen er onvoldoende in slagen zich te mobiliseren en te organiseren rond de potentiële herontwikkeling; 
  2. Juridisch-technisch kader: het overgrote deel van de nodige kennis en instrumenten bestaat reeds, maar de mogelijkheden zijn onvoldoende gekend; 
  3. Financiering: voorfinanciering vormt een drempel, maar er zijn andere opties (bijv. PPS of rollend investeringsfonds). 

De volledige resultaten van het verkennend onderzoek vonden hun neerslag in deze brochure.
In het najaar volgt ook een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen.