Oproep aan regieteams voor leertraject ‘Verkavelingswijken in transformatie’ Vul het interesseformulier in voor 11 september 2020, 12.00u

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester zijn op zoek naar multidisciplinaire teams om de projectregie te voeren bij de transformatie van goed gelegen verkavelingswijken die geconfronteerd worden met een bijkomende woonopgave en verdichting. Aansluitend bij het verkenningstraject, dat liep van juni tot oktober 2019, wordt een leer- en transformatieprogramma opgestart.

Beide partners zijn op zoek naar een team dat de projectregie opneemt in het onderzoeken, analyseren en begeleiden van concrete projecten en het overkoepelende leertraject. Het regieteam heeft hiervoor onder andere ervaring in project- en procesregie, gedelegeerd opdrachtgeverschap, lokale besturen en participatie, juridische en financiële aspecten,…

Van het regieteam wordt verwacht dat het zes gekozen projecten analyseert, scherpstelt en toetst op hun haalbaarheid. Vervolgens begeleidt het regieteam de opdrachtgevers en ontwerpteams van drie projecten richting uitvoering. Ten slotte biedt het regieteam ondersteuning bij de communicatie en kennisdeling van de resultaten van het volledige proces.

Het doel van de Oproep aan Geïnteresseerden is om een lijst met regieteams samen te stellen. Uit deze lijst maken de opdrachtgevers een selectie, waarna de geselecteerde teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Het interessedocument kan worden ingevuld tot 11 september 2020 om 12.00u. Geselecteerde regieteams krijgen eind september een uitnodiging om een offerte in te dienen tegen 23 oktober 2020. De opdracht start in januari 2021.

Naast deze oproep aan regieteams loopt er ook een projectoproep ter attentie van steden en gemeenten. De oproep naar ontwerpteams (voor de ontwerpopgaven) is gepland voor het voorjaar 2022.