Pilootprojecten Collectief Wonen - Vijf masterplannen uit de startblokken

Op 6 mei werden in het Atelier Bouwmeester de vijf Pilootprojecten Collectief Wonen gepresenteerd. De Vlaams Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen lichtten de masterplannen toe die vijf projectteams uitwerkten voor concrete woningbouwprojecten.

Tegen 2050 zal Vlaanderen naar schatting 1 miljoen meer mensen dan vandaag tellen. Dat zijn 7 miljoen mensen die allemaal betaalbaar en kwaliteitsvol willen wonen binnen dezelfde beperkte ruimte in Vlaanderen. Dat succesvol realiseren, vraagt aanpassingen in hoe en waar we collectief kunnen wonen.