Bouwheren gezocht voor pilootprojecten wonen

Hoe kunnen we de grote nood aan betaalbare woongelegenheden in Vlaanderen opvangen, én tegelijkertijd  zuiniger omspringen met de beschikbare ruimte? Hoe kunnen we sociale woonwijken vernieuwen en ze tot levendige en gemengde woonomgevingen laten uitgroeien? Hoe kunnen we in landelijke gebieden woningen bouwen en tegelijkertijd respectvoller omgaan met het waardevolle landschap? Hoe kunnen we de 20ste-eeuwse stadswijken uitbouwen tot gevarieerde en toekomstgerichte buurten met een voldoende voorzieningen? Hoe maken we nieuwe woonwijken die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en ruimte laten voor natuur en water? Hoe kunnen we collectiever bouwen en wonen met aandacht voor onze individuele woonwensen? Waar maken collectiviteitswinsten het verschil in onze woningopgave?

In samenwerking met minister Freya Van den Bossche, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, de VMSW en het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester deze urgente kwesties onderzoeken door vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen te realiseren. We zoeken daarvoor kandidaat bouwheren met visie en ambitie. We bieden een professionele begeleiding aan en de opmaak van een masterplan.

Geïnteresseerde initiatiefnemers verwachten we op dinsdag 24 april in het Vlaams Parlement. Op deze studievoormiddag wordt het ontwerpend onderzoek toegelicht dat door vijf ontwerpteams werd gevoerd en dat de vertrekbasis vormt voor de oproep voor pilootprojecten. Aanvullend presenteert het architectenbureau EM2N enkele referentieprojecten in Zürich, waar ondanks de schaarse open ruimte en de druk op de betaalbaarheid tijdens de voorbije jaren heel wat nieuwe en betaalbare woningen werden gebouwd.

De uitnodiging kan u hier vinden, inschrijven kan hier.
Meer info vindt u vanaf  23 april op www.pilootprojectenwonen.be.