Bouwheren gezocht voor Pilootprojecten Wonen

In samenwerking met minister Freya Van den Bossche, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, de VMSW en het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester deze urgente kwesties onderzoeken door vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen te realiseren. We zoeken daarvoor kandidaat bouwheren met visie en ambitie. We bieden een professionele begeleiding aan en de opmaak van een masterplan.

Geïnteresseerde initiatiefnemers verwachten we op dinsdag 23 april in het Vlaams Parlement. Op deze studievoormiddag wordt het ontwerpend onderzoek toegelicht 

dat door vijf ontwerpteams werd gevoerd en dat de vertrekbasis vormt voor de oproep voor pilootprojecten. Aanvullend presenteert het architectenbureau EM2N enkele referentieprojecten in Zürich, waar ondanks de schaarse open ruimte en de druk op de betaalbaarheid tijdens de voorbije jaren heel wat nieuwe en betaalbare woningen werden gebouwd.

meer info