Pas verschenen: Bouwmeester Rapport 2016-2019 Vier jaar bouwmeesterschap in woord en beeld

Op 30 juni mocht uittredend Bouwmeester Leo Van Broeck het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het Bouwmeester Rapport 2016-2019. In een lijvige en rijk geïllustreerde bloemlezing blikken we terug op de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de voorbije vier jaar. Bestel nu uw exemplaar!

Deze derde editie van het Bouwmeester Rapport belicht de werking van het Team Vlaams Bouwmeester tijdens de periode 2016-2019. Naast een stand van zaken van de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers, komen talloze andere aspecten van de werking aan bod in een gevarieerde bloemlezing. Centraal staat telkens de vraag, wat ruimtelijk ontwerp vermag in het licht van urgente maatschappelijke uitdagingen.

De leden van de eerste Vlaams Bouwmeester expertengroep en andere auteurs leverden bijdragen over de thema’s die de voorbije jaren hoog op de agenda van het bouwmeesterschap stonden, zoals de transitie naar duurzaam ruimtegebruik, de vrijwaring en creatie van open ruimte en de consolidatie en uitbreiding van het Bouwmeester instrumentarium. Teamleden getuigen over nieuwe projecten, trajecten en coalities.

De Bouwmeester Scan, de nieuwe tool voor lokale besturen die werk willen maken van beter ruimtegebruik, komt uitvoerig aan bod, net als diverse LABO RUIMTE trajecten en de initiatieven die kaderden in de viering van 20 jaar bouwmeesterschap. De jongste edities van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap en van de Meesterproef, en de werking van het Projectbureau Herbestemming Kerken ontbreken evenmin. Leo Van Broeck, die in september 2016 het Bouwmeesterambt overnam van toenmalig waarnemend Bouwmeester Stefan Devoldere, blikt in een gesprek met redacteur Joeri De Bruyn tevreden terug op zijn mandaat: ‘Ik heb vier jaar lang grote stenen mogen verleggen in de rivier.’

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vond de presentatie van het Bouwmeester Rapport 2016-2019 plaats in besloten kring. Iedereen kan het boek evenwel eenvoudig online bestellen, en we ontsluiten de publicatie ook uitgebreid via speciale pagina’s op de Vlaams Bouwmeester website.