Oproep aan publieke opdrachtgevers met bouwplannen De Vlaamse Bouwmeester verleent advies en biedt een kwaliteitsgerichte selectieprocedure

Het Team Vlaams Bouwmeester verleent advies aan publieke opdrachtgevers die een bouwproject wensen te realiseren, een masterplan willen opmaken, publieke ruimte vernieuwen…. De Open Oproep is een selectieprocedure voor ontwerpers, op maat voor architectuuropdrachten, en stelt de kwaliteit van de realisatie voorop. Opdrachtgevers kunnen hun project nu aanmelden voor de komende Open Oproep.

De Open Oproep is een van de instrumenten die de Vlaams Bouwmeester aanbiedt bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor projecten van de Vlaamse en lokale overheden. Naast een voorbeeldige opdrachtgever is immers de juiste keuze van een ontwerper voor elk project van doorslaggevend belang.

Ambitieuze publieke opdrachtgevers kunnen hun bouwprojecten publiceren via deze Open Oproep. Het Team Vlaams Bouwmeester staat hen dan bij in de opmaak van het projectdossier en de aanbestedingsprocedure voor de architectuuropdracht, om op die manier de juiste ontwerper te vinden voor de opdracht in functie van een optimaal resultaat. De Vlaamse Bouwmeester geeft zo invulling aan zijn taak om de ruimtelijke en architecturale kwaliteit in Vlaanderen te bevorderen.

Opdrachtgevers kunnen hun projecten doorheen het jaar aanmelden voor Open Oproep. De aangemelde projecten worden halfjaarlijks gepubliceerd.

Open Oproep januari

Zo is het mogelijk om voor de Open Oproep van januari projecten in te dienen tot medio november. Begin januari worden deze projecten gepubliceerd en de oproep aan ontwerpers loopt tot eind maart. De selectie van de ontwerpteams kan gebeuren in de loop van de maand april. Het ontwerpteam dat de opdracht gegund krijgt, start (ten vroegste) medio september van datzelfde jaar met de uitvoering van de opdracht.

Open Oproep juni

Projecten voor de Open Oproep van juni kunnen aagemeld worden tot half mei. Eind juni worden deze projecten gepubliceerd en de oproep aan ontwerpers loopt tot eind augustus. De selectie van de ontwerpteams kan gebeuren in de loop van de maand oktober. Het ontwerpteam dat de opdracht gegund krijgt, start (ten vroegste) medio januari met de uitvoering van de opdracht.

Vanzelfsprekend wordt de timing afgestemd met de opdrachtgever en wordt gekeken welke stappen nodig zijn om op de beste manier tot een kwalitatieve visie en ontwerpteam te komen.

Hebt u een project waarvoor u een ontwerpteam wenst aan te stellen of wenst u een (vrijblijvend) advies voor uw project? De Vlaamse Bouwmeester ondersteunt u hierbij, zowel bij het doorlopen van een kwaliteitsvol proces als in de aanloop naar een waardevol project. Contacteer ons gerust op bouwmeester@vlaanderen.be zodat we samen kunnen bekijken wat we voor uw project kunnen betekenen.