Oproep aan geïnteresseerden: Haalbaarheidsstudie voor 3 scholensites GO! Vul het interesseformulier in vóór 30 september 2020, 18.00u

Door teruglopende inkomsten en budgetten zijn publieke organisaties gedwongen te zoeken naar vernieuwende, efficiëntere manieren om investeringen te realiseren. De grootschalige inhaalbeweging ‘realisatie van schoolinfrastructuur via alternatieve financiering’, beter gekend als ‘Scholen Van Morgen’ en ‘DBFM 2’, is daar een voorbeeld van.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zet daarnaast ook maximaal in op de (gedeeltelijke) alternatieve financiering van grote investeringswerken, door middel van o.a. publiek-private samenwerking. Een nieuwe contractvorm die in dat verband zijn opgang maakt in het GO!, is PPS-gebiedsontwikkeling. Dat is de contractvorm waarbij het GO! in één marktbeweging schoolinfrastructuur bouwt en eigendommen valoriseert.

Deze studieopdracht betreft de opmaak van drie ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies in het kader van de initiatie van nieuwe PPS-gebiedsontwikkelingen:

  • PPS GO! Atheneum Oudenaarde
  • PPS GO! Rito site Menen
  • PPS GO! BS De Zandlopertjes Bredene

Het Team Vlaams Bouwmeester en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zoeken maximaal drie teams om een offerte in te dienen. Bekijk de projectfiche voor meer info.