Open Oproep 38 online Stel u kandidaat tot 25 augustus 2019 om 23u

De Open Oproep procedure is vernieuwd sinds de vorige editie (januari 2019). Projecten binnen Open Oproep worden gegund via een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’. kandidaturen voor de nieuwe Open Oproep kunnen ingediend worden tot zondag 25 augustus 2019, 23u.

(Vernieuwde) procedure Open Oproep

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten was de aanleiding voor een vernieuwde Open Oproep procedure. Dit houdt onder andere in dat vanaf Open Oproep 37 een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) noodzakelijk is bij de kandidaatstelling en dat offertes niet meer anoniem worden ingediend. We maakten van de gelegenheid gebruik om vanaf Open Oproep 37 ook het indienen van de offertes volledig digitaal te laten verlopen. 

Lees meer

Hoe stel ik me kandidaat voor Open Oproep 38?

Kandidaturen kunnen via deze website www.vlaamsbouwmeester.be ingediend worden. Hiervoor doorloopt u volgende stappen:

Inloggen

Ga naar de website en ga via de pagina instrumenten > Open Oproep > ontwerpers naar de inlogpagina. Hier kan u inloggen als u reeds over een account beschikt of u kan uw bureau registreren.

Vervolledig uw gegevens

Voor u zich kandidaat kan stellen voor projecten binnen Open Oproep, dienen wij te beschikken over volgende informatie:

  • Uw bureaugegevens en ondernemingsnummer
  • Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (meer info over het UEA)
  • De noodzakelijke documenten betreffende de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure (enkel voor bureaus die niet in België zijn gevestigd)

Duid uw voorkeursprojecten aan

Vervolgens kan u de projecten selecteren waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen.

Selecteer de inschrijvingsvorm: bureau of tijdelijke vereniging

Het selecteren van een reeds bestaande of het aanmaken van een nieuwe tijdelijke vereniging gebeurt na het aanduiden van uw voorkeursproject(en).

Zorg er wel voor dat uw partners in de tijdelijke vereniging reeds een account hebben bij de Vlaamse Bouwmeester en dat zijn hun profiel vervolledigd hebben.                

Als u een nieuwe tijdelijke vereniging wil aanmaken en uw partnerbureau verschijnt niet in de lijst, dan bestaat de kans dat dit bureau reeds kandidaat is voor het project (of dat het bureau zijn profiel nog niet vervolledigde)Om dubbele inschrijvingen te vermijden, verbergt het systeem teams die reeds hetzelfde project hebben aangeduid als voorkeursproject. In dergelijk geval is het raadzaam contact op te nemen met uw partnerbureau.

Geef uw 'visie op de opdracht' en 'intentie tot samenwerking' in

Per project geeft u uw eerste analyse, ambities en eventuele intenties tot samenwerking in. Meer informatie over de intentie tot samenwerking en het onderscheid met een tijdelijke vereniging kan u vinden in de handleiding (onder punt 6).

Upload uw portfolio

Hoeveel portfolio's moet u opmaken?

Het aantal portfolio's is gelijk aan het aantal bureaus en tijdelijke verenigingen waarmee u zich inschrijft. Als u zich enkel inschrijft als bureau dan maakt u één portfolio voor uw bureau. Dit portfolio is van toepassing voor alle projecten waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u zich inschrijft als bureau en als tijdelijke vereniging, dan maakt u twee portfolio's, één voor uw bureau en één voor uw tijdelijke vereniging. Voor elke bijkomende tijdelijke vereniging maakt u een bijkomend portfolio. De maximale grootte van een afzonderlijk portfolio bedraagt 50 Mb. Het mag opgemaakt worden in .pdf of .doc formaat.

Welke informatie bundelt u in uw portfolio('s)?

Minimaal vermeldt u drie referentieprojecten die in eigen naam werden uitgevoerd. Dit mogen ook onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken, niet gerealiseerde plannen,... zijn.

Het portfolio is een belangrijk document voor het maken van selecties en het is uw visitekaartje ter attentie van de Vlaamse Bouwmeester en de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend kan u meer dan drie projecten vermelden (maar kwaliteit primeert boven kwantiteit). Verder probeert u een goed leesbaar en gestructureerd document te maken met wervend beeldmateriaal en beknopte toelichtingen. Aspecten die u aan bod kan laten komen zijn: een teampresentatie, de visie van het ontwerpteam, referentieprojecten, de motivatie van uw kandidatuur, een eerste projectgebonden reflectie,.... Een wervend karakter en een persoonlijke touch kunnen een meerwaarde zijn.

Bevestig uw kandidaturen

U dient per inschrijvingsvorm uw kandidaturen te bevestigen. Uw en uw partners in eventuele tijdelijke verenigingen ontvangen een bevestigingsemail van de kandidaatstelling.

Bijkomende informatie

Op onze website kan u een uitgebreide handleiding voor de kandidaatstelling terugvinden. Indien u vragen hebt waarop u het antwoord niet kan vinden, helpen u graag verder via de volgende kanalen:

  • E-mail : Bouwmeester@vlaanderen.be
  • Telefoon : +32 490 58 73 38