Open Oproep 34 online Kandidaatstelling tot 20 augustus 2017, 23u

Kandidaturen kunnen via deze website ingediend worden. Hiervoor doorloopt u volgende stappen:

Inloggen

Inloggen en de inschrijven starten, kan via de pagina 'ontwerpers' onder instrumenten > Open Oproep

Het aanduiden van de voorkeursprojecten

Vervolgens kan u de projecten selecteren waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen.

Het selecteren van de inschrijvingsvorm: bureau of tijdelijke vereniging

Het selecteren van een reeds bestaande of het aanmaken van een nieuwe tijdelijke vereniging gebeurt na het aanduiden van uw voorkeursproject(en).

Zorg er wel voor dat uw partners van de tijdelijke vereniging reeds een account hebben bij de Vlaams Bouwmeester.                 

Als u een nieuwe tijdelijke vereniging wil aanmaken en uw partnerbureau verschijnt niet in de lijst, dan bestaat de kans dat dit bureau reeds kandidaat is voor het project. Om dubbele inschrijvingen te vermijden, verbergt het systeem teams die reeds hetzelfde project hebben aangeduid als voorkeursproject. Hierbij is het raadzaam contact op te nemen met uw partnerbureau.

'Visie op de opdracht' en 'intentie tot samenwerking'

Per project geeft uw eerste analyse, ambities en eventuele intenties tot samenwerking in. Meer informatie over de intentie tot samenwerking en het onderscheid met een tijdelijke vereniging kan u vinden in de handleiding (onder punt 6)

Het uploaden van het portfolio

Hoeveel portfolio's moet u opmaken?

Het aantal portfolio's is gelijk aan het aantal bureaus en tijdelijke verenigingen waarmee u zich inschrijft. Als u zich enkel inschrijft als bureau dan maakt u 1 portfolio voor uw bureau. Dit portfolio is van toepassing voor alle projecten waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u zich inschrijft als bureau en als tijdelijke vereniging, dan maakt u 2 portfolio's, één voor uw bureau en één voor uw tijdelijke vereniging. Voor elke bijkomende tijdelijke vereniging maakt u een bijkomend portfolio. De maximale grootte van een afzonderlijk portfolio bedraagt 50Mb. Het mag opgemaakt worden in .pdf of .doc formaat.

Welke informatie bundelt u in uw portfolio('s)?

Minimaal vermeldt u 3 referentieprojecten die in eigen naam werden uitgevoerd. Dit mogen ook onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken, niet gerealiseerde plannen,... zijn.

Het portfolio is een belangrijk document voor het maken van selecties en het is uw visitekaartje naar de Vlaams Bouwmeester en de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend kan u meer dan 3 projecten vermelden. Verder probeert u een goed leesbaar en gestructureerd document te maken met wervend beeldmateriaal en beknopte toelichtingen. Onderdelen die u aan bod kan laten komen zijn: teampresentatie, visie van het ontwerpteam, referentieprojecten, motivatie van uw kandidatuur, een eerste projectgebonden reflectie,.... De inhoud van het portfolio is vrij (min. 3 referenties), een wervend karakter en een persoonlijke touch kunnen een meerwaarde zijn.