Geen omelet bakken zonder eieren te breken / Hans Leinfelder Festival van de architectuur

Het goedbedoelde ontwerp van studenten voegt vaak alleen maar dingen toe aan de reeds zwaar beladen Vlaamse ruimte, die de constante toevloed aan nieuwbouw niet langer kan verteren.

Het wordt dringend tijd om ‘architecturale sloop’ als ontwerpopgave te ontplooien. Hans Leinfelder

Dit artikel van Hans Leinfelder is een bijdrage aan het 'Festival van de architectuur'.

Dit 'Festival van de architectuur' is een tweejaarlijks evenement met telkens een andere gaststad en met Antwerpen als host voor de editie 2017. Het Festival van de architectuur is een tiendaags interdisciplinair evenement dat inzoomt op het belang van architectuur voor een goed ontworpen leefomgeving. Met het festival biedt het Vlaams Architectuurinstituut een platform voor kruisbestuiving, waarop al deze actoren elkaar ontmoeten.

Dit initiatief loopt in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester.