Onroerend erfgoed en het energievraagstuk Lees het artikel in A+297

In het licht van de klimaattransitie beseffen we nog maar pas hoe belangrijk de impact van bouwen is op de uitstoot van broeikasgassen, maar ook wat de eindigheid van grondstoffen betekent voor de bouwpraktijk. Behoud en hergebruik van bestaand patrimonium winnen hierdoor enorm aan belang. Ze vormen voor ontwerpers boeiende en veelzijdige uitdagingen, die door de energetische opgave ook complexer worden. Dat de omgang met bestaande gebouwen telkens een evenwichtsoefening is, blijkt uit vier renovatieprojecten die voortkwamen uit de selectieprocedure van de Open Oproep of waarover de Vlaamse Bouwmeester advies heeft verleend.