Nieuwe oproep Bouwmeester Label Dien je projectvoorstel in vóór maandag 21 november 2022

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat opnieuw op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Net zoals de vorige jaren gebeurt dit in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut.

Veel interessante ontwerp- en onderzoeksvragen ontstaan in de dagelijkse praktijk, vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budget, timing of beleidscontacten. Het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut zijn zich er ten volle van bewust dat ontwerpers en onderzoekers net bij het begin van dergelijke potentieel beleidsrelevante initiatieven een extra steun kunnen gebruiken. Vandaar het Bouwmeester Label, dat subsidie noch prijs is, maar een stimulans voor ruimtelijk onderzoek zonder opdrachtgever.

Het Bouwmeester Label wil een akte van vertrouwen zijn, gekoppeld aan een bescheiden startup budget om een dossier op te bouwen, aan netwerking te doen, een concepttekst uit te werken, visualisaties te maken… Daarnaast engageert het Team Vlaams Bouwmeester zich om de gekozen projecten mee op de politieke agenda te plaatsen en worden een aantal presentaties en debatten voorzien in samenwerking met het VAi.

Van de inschrijvers wordt één A4-pagina verwacht, een geniale voorzet. De Vlaamse Bouwmeester en het VAi selecteren samen maximum drie laureaten. Ze krijgen elk 6.000€ (excl. btw) om hun voorstel verder uit te werken tot een dossier, dat ze vervolgens kunnen gebruiken om het ingang te doen vinden bij beleidsmakers en administratie. De resultaten zullen worden gepresenteerd en besproken in de reeks Small Talk in het Atelier Bouwmeester.

Vanuit de gedeelde doelstelling om een breder platform te creëren voor deze sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen, lanceert de Brusselse Bouwmeester binnenkort een gelijkaardige oproep. Hou dus zeker ook de website https://bma.brussels/nl/ en de BMA nieuwsbrief in de gaten!

Indienen kandidaturen voor het BWMSTR Label. Logo voor de editie 2022-2023

Meer info

Projectvoorstellen kunnen digitaal (PDF) ingediend worden vóór 21 november 2022 12u op bouwmeesterlabel@vlaanderen.be