Onderzoek De Droge Delta en Nationaal Veenpark Kleine Nete in tijdschrift ‘Ruimte’

Vlaanderen wordt de jongste jaren geconfronteerd met ernstige droogte en waterschaarste. Vanaf 2017 zijn de effecten hiervan zelfs zo tastbaar geworden dat de Vlaamse overheid prioritaire actieprogramma’s heeft opgezet om de situatie onder controle te houden (Afschakelplan, Blue Deal, Proeftuin Droogte, Programma Water+Land+Schap, De Droge Delta, …). De situatie is ernstig: Vlaanderen positioneert zich op Europese schaal helemaal onderaan de waterbeschikbaarheidsindex. In het kader van LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, is de studie ‘De Droge Delta’ lopende, waarin ontwerpend onderzocht wordt wat het waterleverend vermogen van geomorfologische landschapsstructuren is in functie van droogtebestrijding. Een van de testcases is de vallei van de Kleine Nete, die eveneens onderwerp is van onderzoek in kader van het Bouwmeester Label 022.

Lees het artikel van David Verhoestraete (Cluster landschap & stedenbouw) en Jan Staes (UAntwerpen – Ecobe), onderzoekers betrokken in beide studies, in de 51ste nummer van het tijdschrift Ruimte, een themanummer over landbouw.