Uitnodiging tentoonstelling ‘BWMSTR Label. Construct, ruimte voor verandering’ Van 12 november 2021 tot 17 april 2022 in De Singel

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u graag uit voor de tentoonstelling ‘BWMSTR Label. Construct, ruimte voor verandering’ van 12 november 2021 tot 17 april 2022 in De Singel. In de expo onderzoekt BULK architecten hoe méér aandacht voor structuur en constructie kan bijdragen aan een veerkrachtige, robuuste stad. 

Pakhuizen, kantoren, stapelgebouwen, fabrieken… Wat kunnen we leren van deze gebouwen die op het eerste gezicht eenvoudig lijken geconstrueerd? Hun robuuste structuur maakt hen ze vaak ideaal voor herbestemming of een nieuwe invulling. Wereldwijde ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering en de coronapandemie, tonen hoe snel onze werk- en leefomgeving veranderen. BULK architecten is ervan overtuigd dat meer oog voor constructie bijdraagt aan een veerkrachtige, open stad. De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut bestendigen hun onderzoek met een Bouwmeester Label. Het resultaat kan je vanaf 12 november bewonderen in de tentoonstelling Construct.

Weg van de maatpak-architectuur

De coronapandemie toont hoe snel de organisatie van wonen en werken kan veranderen. Een kantoor zou morgen misschien beter een woongebouw of school zijn, of andersom? Wat betekent klimaatverandering voor de gebouwde omgeving? Áls we nog nieuwe gebouwen maken, dan kunnen we maar beter zorgen dat ze een lange levensduur hebben. Gebouwen met een overmaat aan constructie en ruimte zijn volgens BULK architecten het meest geschikt om veranderingen in gebruik op te vangen. Ze bieden een raamwerk voor een circulaire bouweconomie.

Hoe kunnen architecten, ingenieurs, bouwheren, ontwikkelaars, aannemers en overheden bijdragen aan het creëren van een meerwaarde op lange termijn? In Construct gaat BULK op zoek naar handvaten voor een veranderende praktijk. 

Cadix B6

Eind 2019 diende BULK architecten een voorstel in als antwoord op een ontwerpwedstrijd van AG VESPA voor een multifunctioneel kantoorgebouw B6 in de Cadix-wijk in Antwerpen. Opvallend aan de ontwerpopgave is het beknopte programma van eisen dat eerder zones dan ruimtes definieert en een gedetailleerde technische nota met een voorzet voor een staalstructuur voorziet. Cadix B6 moet open staan voor verschillende functies en invullingen van ruimtes en tegelijk robuust genoeg zijn om toekomstige verbouwingen en toevoegingen te accommoderen. Voor BULK was dit project de accelerator voor hun onderzoek naar robuuste gebouwen en hun rol in een alsmaar sneller veranderende stad. Construct was geboren, het Bouwmeester Label dat BULK ontving, vormde de extra stimulans om het thema verder uit te diepen.

Een matrix met ingrediënten voor robuuste open gebouwen

Naast Cadix B6 selecteerde BULK elf verschillende gebouwen in Vlaanderen, Brussel en Nederland waarbij de structuur veranderingen in invulling en gebruik kan dragen doorheen de tijd. Archiefonderzoek en plaatsbezoeken leggen de basis voor een matrix waarin de elf cases een plek krijgen. De matrix duidt per case een aantal lagen aan die zowel constructie-elementen als de impact van gebruik belichten. Deze lagen vormen samen een basismodel voor een robuust open gebouw.

Opening op 12 november 2021

Tijdens twee panelgesprekken laten we diverse actoren uit de bouwsector aan het woord. Zowel architecten en ingenieurs als projectontwikkelaars en de bouwmeester betreden het podium om na te denken over de toekomst van robuuste gebouwen. Vragen die centraal staan: Hoe kan de bouwsector omgaan met de structuur en de invulling van een gebouw in het ontwerp en in de realisatie? Hoe kunnen verschillende partijen samenwerken bij de realisatie van robuuste gebouwen? Hoe kunnen nieuwe financieringsmodellen en reglementeringen een katalysator vormen voor de ontwikkeling van robuuste gebouwen?

Programma

Welkom door Sofie De Caigny (Vlaams Architectuurinstituut)

Panelgesprek 1

  • Jasper Ponjee (BULK architecten)
  • Mario Rinke (Universiteit Antwerpen)
  • Erik Wieërs (Vlaams Bouwmeester)
  • Olof Grip (General Architecture)

Panelgesprek 2

  • Evi Swinnen (Timelab Gent)
  • Peter Gestels (Van Roey)
  • Steven Decloedt (AG Vespa)
  • Jasper Ponjee (BULK architecten)

Moderator: Edith Wouters (Ar-Tur)

Campagnebeeld ‘BWMSTR Label. Construct, ruimte voor verandering. Maquette van een geraamte van een industrieel gebouw, ingevuld met nieuwe functies

productie Vlaams Architectuurinstituut, Team Vlaams Bouwmeester en De Singel

curator en scenografie Jasper Ponjee, Tom Verstraeten, BULK architecten

met de steun van Vlaamse Gemeenschap, Team Vlaams Bouwmeester, AG Vespa en IRS Studiebureau

mee mogelijk gemaakt door Vandemoortel en FACIM

 

tentoonstelling

za 13 november 2021 → zo 17 apr 2022

De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

open wo → zo / 14 → 19 uur en tijdens avondvoorstellingen tot 22 uur

gratis

 

Herbeluister het panelgesprek op de website van het VAi