Het onderzoek ‘De Droge Delta’ gaat van start Hoe organiseren we onze ruimte zodat we beter gewapend zijn tegen de droogte?

Het onderzoeksteam, Sweco, Universiteit Antwerpen (ECOBE) en Cluster landschap en stedenbouw, zal in opdracht van LABO RUIMTE in een eerste fase de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen in kaart brengen en onderzoeken hoe we onze ruimte zo kunnen organiseren dat we beter gewapend zijn tegen de droogte. De resultaten van deze diagnose worden gebundeld in een atlas en vormen de aanzet voor verder ontwerpend onderzoek op concretere cases. 

De afgelopen vier jaar hebben getoond dat Vlaanderen niet voorbereid is op lange periodes van droogte. Door middel van ontwerpend onderzoek wil LABO RUIMTE een beter zicht krijgen op de rol die ruimtelijke actoren kunnen spelen in een meer proactieve aanpak van die droogteproblematiek.

Op onze oproep aan ontwerp- en onderzoeksteams reageerden heel wat sterke kandidaten. Uit de evaluatie van tien offertes kwam het team van Sweco, Universiteit Antwerpen (ECOBE) en Cluster landschap & stedenbouw als meest geschikte kandidaatvoor deze opdracht naar voren. Het onderzoeksteam vertrekt vanuit de potenties van het landschap om strategieën te bepalen en type-oplossingen te formuleren. Omdat het watersysteem in verschillende regio’s op geheel verschillende wijze functioneert, zijn hiervoor ook regio-specifieke oplossingen nodig.

Daarnaast stelt LABO RUIMTE ook een groep van experten aan die het onderzoekswerk zal begeleiden. Patrick Willems (KUL, Task Force Blue Deal, Reactief afwegingskader) Sarah Garré (ULG, ILVO) en Dirk Halet (Vlakwa) zullen elk vanuit hun eigen ervaring en expertise de brug leggen naar een breed veld van actoren en lopende processen.