OAG2101 Bouwhistorisch en ontwerpend onderzoek Sint-Godelieveabdij en bij uitbreiding (in de toekomst) het Minderbroeders Kapucijnenklooster te Brugge

Minister voor Toerisme Zuhal Demir maakte in haar beleidsnota 2020-2024 de duidelijke keuze in te zetten op religieus erfgoed. Een inspirerend en activerend pilootproject moet heel concreet een nieuwe toekomst uitzetten voor een site (herbestemming en ontsluiting), waarbij een meerwaarde ontstaat voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Uitgangspunt is de ‘ziel’ van de plek en de transformerende kracht die deze plek kan hebben voor mensen. (Reizen naar Morgen)

Het agentschap Toerisme Vlaanderen sloot een erfpachtovereenkomst met de stad Brugge om de Sint-Godelieveabdij en bij uitbreiding in de toekomst het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen, te herbestemmen en toeristisch te ontsluiten. Beide sites, bijna tegenover elkaar gelegen in de Boeveriestraat, kunnen als één geheel het voorwerp uitmaken van een uniek pilootproject in Vlaanderen.