Gezocht: coördinatieteam leertraject 'Coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen

Het departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen starten een leertraject op over het potentieel van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen, en willen ter ondersteuning daarvan een extern coördinatieteam aanstellen. Het leertraject steunt op het principe ‘learning by doing’ en krijgt vorm via een oproep naar vijf pilootprojecten. 

De oproep zal in twee stappen verlopen. In een eerste fase wordt een oproep aan lokale besturen gelanceerd in functie van de selectie van vijf geschikte locaties. In een tweede fase wordt een oproep gelanceerd aan initiatiefnemers, die op deze geselecteerde locaties een coöperatief woonproject willen opstarten.

De Vlaamse Bouwmeester zet graag mee de schouders onder dit project omdat deze betaalbare woonvorm een waardevolle bijdrage kan leveren tot de krappe woninghuurmarkt en een aantrekkelijke optie kan bieden met woonzekerheid. Het Team Vlaams Bouwmeester is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep die het leertraject zal begeleiden.

Het team dat nu gezocht wordt, treedt op als dienstverlener voor de overheid en biedt zijn ondersteuning bij de voorbereiding van de beide oproepen en bij de organisatie van de jury per fase. Daarnaast biedt het aan de geselecteerde lokale besturen en initiatiefnemers een begeleidingstraject op maat, afhankelijk van de concrete noden. Ten slotte staat het team in voor de ondersteuning van het overkoepelend leertraject en het capteren van belangrijke leerpunten, de rapportering daarover en de actieve verspreiding ervan naar belanghebbenden.

De omschrijving van deze overheidsopdracht is terug te vinden in het Bulletin der Aanbestedingen van 26 januari 2021. De uiterste indieningsdatum voor offertes is 2 maart 2021 (12 u).