Netwerkevent Terug in Omloop: Brownfields trekken aan 28 maart 2022 in de Blikfabriek in Hoboken

Het Team Vlaams Bouwmeester, OVAM en de partners van het traject Terug in Omloop organiseren een netwerkevent voor al wie betrokken is bij de herontwikkeling van brownfields in Vlaanderen. Aan de hand van highlights uit de vijf pilootprojecten Terug in Omloop, een rondleiding op de site Lageweg en toelichtingen door inspirerende sprekers over boeiende cases gaan we na, hoe we brownfieldontwikkeling naar een hoger niveau kunnen tillen. 

Het traject Terug in Omloop gaat over ambitieus en circulair herontwikkelen van brownfields. Het traject koppelt stedelijke transformatie aan economische transitie en geïntegreerde bodemsanering. 

De Blikfabriek in Hoboken is een schitterende tijdelijke invulling van de voormalige ‘Crown’ site, gelegen in het projectgebied de Lageweg. De Lageweg kennen we van het traject Labo XX en het traject Terug in Omloop.

In de namiddag stellen de OVAM en VLAIO eerst in twee werksessies hun instrumentarium rond brownfields en de beschikbare ondersteuning voor. Vervolgens kunt u kiezen tussen twee rondleidingen op de site: één met focus op de tijdelijke invulling (de Blikfabriek) en één met focus op de herontwikkeling (projectgebied de Lageweg).

Het event is bestemd voor lokale besturen (omgevingsambtenaren, planners, politici), projectontwikkelaars, eigenaars van brownfieldsites, planners en ontwerpers, deskundigen, bovenlokale overheden, intercommunales, en iedereen die professioneel bezig is met brownfields.

Programma

9u00 Verwelkoming 

Herbekijk de introloop

Eddy Wille, hoofdadviseur bodembeheer OVAM/ onderhandelaar brownfieldconvenanten (

9u05 Impact van ambitieuze heractivering van onderbenutte sites op een buurt en stad

Burgemeester Mohamed Ridouani uit Leuven (herbekijk presentatie)

9u40 Wat was bijzonder aan Terug in Omloop

highlights uit de eindpublicatie door Stefanie Cornut (Common Ground) (herbekijk presentatie)

10u00 Brownfields & maatschappij

Beschouwing door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs (herbekijk presentatie)

PAUZE (Herbekijk de loop)

10u30 Hoe bewust omgaan met brownfields?

Wout Maddens, Voorzitter van Leiedal en Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten in Kortrijk (herbekijk presentatie)

11u05 Ambitie en circulariteit op brownfields

Johan Geeroms (PSR/BVS) in dialoog met Elmar Willems (Vlaanderen Circulair) (herbekijk presentatie)

11u25 Visie OVAM op Terug in omloop

Beschouwing door Ann Cuyckens (herbekijk presentatie)

11u40 Afsluitend gesprek tussen sprekers

Gemodereerd door Jan Leyssens van Switchrs door Jan Leyssens van Switchrs

LUNCH en NETWERKMOMENT

13u30 tot 15u Werksessies (herbekijk presentatie)

  • Brownfields in uw stad of gemeente: hoe omgaan met bodemdata en wat is de volgende stap naar een duurzame herontwikkeling van een brown- of blackfield?
    Werksessie specifiek voor de lokale besturen
  • Economische sites en panden nieuw leven inblazen – een wegwijzer door het VLAIO-instrumentarium
    Werksessie toegankelijk voor iedereen 

15u10 tot 16u30 Rondleidingen

  • Blik op het hier en nu: Rondleiding in de Blikfabriek, de bruisende tijdelijke invulling van de site
  • Blik op de toekomst: Rondleiding in het projectgebied de Lageweg – door projectleiders Veva Roesems (Stad Antwerpen) en Sven Hermans (DC Belgium)

Vanaf 16u30 Receptie en netwerkevent

 

Dit event komt tot stand in een samenwerking tussen alle projectpartners van Terug in Omloop (het Team Vlaams Bouwmeester, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Departement Omgeving, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering en Integratie, in samenwerking met BVS, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.

Meer info

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop

 

Netwerkevent Pilootprojecten Terug in Omloop