Kandidaatstelling nieuwe Vlaams Bouwmeester afgesloten

Kandidaatstelling nieuwe Vlaams Bouwmeester werd afgesloten op 4 oktober 2015. De Aanstelling van de nieuwe Vlaams Bouwmeester is voorzien op 1 januari 2016

Begin september startte de Vlaamse Regering de procedure voor de aanstelling van een nieuwe Vlaams Bouwmeester. Hiermee zette ze haar ambitie voor een kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen kracht bij en bevestigde ze de continuïteit van het Team Vlaams Bouwmeester. 

Op 4 oktober werd de kandidaatstelling voor de procedure afgesloten. Alle kandidaten die voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek en een competentietest. Het gesprek en de test worden beoordeeld door consultants, bijgestaan door twee experten uit het werkveld.

Kandidaten die door de consultants worden voorgedragen gaan in gesprek met de minister-president en de viceminister-presidenten. Zij beslissen uiteindelijk welke kandidaat het best voldoet aan het competentieprofiel voor de functie. De voorziene indiensttredingsdatum van de nieuwe Vlaams Bouwmeester is 1 januari 2016. Tot dan blijft Stefan Devoldere aan als waarnemend Vlaams Bouwmeester.

De nieuwe Vlaams Bouwmeester valt onder het voogdijschap van de minister-president en zal worden aangesteld voor bepaalde duur (tot 30 juni 2020).