Continuïteit Team Vlaams Bouwmeester verzekerd

Op 2 februari 2015 besliste de Vlaamse Regering om de samenwerking met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen stop te zetten.

Met deze beslissing stelt de regering geenszins het belang van een goed ondersteund voorbeeldig opdrachtgeverschap in Vlaanderen, en dus de brede werking van het Team Vlaams Bouwmeester, in vraag.

Om de continuïteit van de functie verder te verzekeren besliste de Vlaamse Regering om de contractuele adjunct-Vlaams Bouwmeester als tijdelijke vervanger aan te stellen. Het Team Vlaams Bouwmeester werkt dus onverminderd door en alle lopende projecten worden verder opgevolgd. 

Intussen wordt samen met minister-president Geert Bourgeois en de ministers Liesbeth Homans en Joke Schauvliege verder gewerkt aan een doorstart van het Vlaams Bouwmeesterschap, zoals dat in het Vlaams regeerakkoord werd vooropgesteld.