Eerste fase van het LABO RUIMTE onderzoek De Droge Delta afgerond Lees hier het rapport en de bijbehorende atlas

Begin 2021 startte LABO RUIMTE het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnosefase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen, en het verband met ruimte, in kaart en beeld. Lees nu het eindrapport van die eerste fase en de bijbehorende atlas. 

In dit rapport werd in kaart gebracht wat de droogte-uitdagingen voor Vlaanderen zijn, hoe die uitdagingen maar ook de potenties tot het langer vasthouden van water ruimtelijk gedifferentieerd zijn, en wat mogelijke ruimtelijke strategieën of bouwstenen zijn waar ontwerpers en ruimtelijke planners mee aan de slag kunnen.

Wie meer wil weten over dit onderzoek kan ook de video van de SmallTalk over deze diagnosefase herbekijken.

Het onderzoekstraject ‘De Droge Delta’ telt drie fasen: na de diagnosefase volgt ontwerpend onderzoek op drie cases en een reflectiefase waarin aanbevelingen zullen worden geformuleerd.