Driemaal ontwerpend onderzoek in de Droge Delta Onderzoeksrapporten voor drie gebieden in Vlaanderen

LABO RUIMTE (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) lanceerde een ontwerpend onderzoekstraject naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste in Vlaanderen. De rapporten van het ontwerpend onderzoek op drie gebieden zijn nu beschikbaar. 

Bouwen aan een landschap dat veerkrachtiger reageert in periodes van droogte is een ruimtelijke opgave. Als ruimtelijk planner, stedenbouwkundige of landschapsontwerper is het echter niet evident om met die opgave aan de slag te gaan zonder gedegen kennis van het watersysteem en de ondergrond. Omgekeerd is het ook voor waterdeskundigen of bodemexperts niet vanzelfsprekend om de impact van droogtemaatregelen op de inrichting van het ruimere landschap in te schatten.

Via ontwerpend onderzoek focuste LABO RUIMTE de voorbije jaren op dit boeiende thema. In een eerste fase brachten onderzoekers de droogte-uitdagingen voor Vlaanderen in kaart. Ze toonden hoe die uitdagingen – maar ook de potenties tot het langer vasthouden van water – heel verschillend zijn naargelang van het gebied waarin men werkt, en welke de mogelijke ruimtelijke strategieën of bouwstenen zijn die ontwerpers kunnen aanwenden. Met die bouwstenen gingen drie ontwerpteams in de tweede fase van het onderzoek aan de slag. Zij testten ze uit op drie concrete gebieden:

  • Het team van LAMA landschapsarchitecten toont hoe het gebied van de Kleine Nete kan evolueren tot een belangrijk drinkwatergebied voor Vlaanderen.
  • Landschaps- en stedenbouwbureau Omgeving en Hesselteer werkten op de Moervaartdepressie en de dekzandrug Maldegem-Stekene, en brachten in beeld hoe een zoetwaterlinie ontwikkeld kan worden als buffer tegen droogte én de oprukkende verzilting.
  • Tractebel, H+N+S landschapsarchitecten en IMDC ten slotte illustreren hoe in het landschap van de Dendervallei het reliëf, de bodem en het watersysteem opnieuw meer sturend kunnen worden bij het nemen van maatregelen om droogte of wateroverlast te bestrijden.

De resultaten van dit ontwerpwerk kan u nu lezen in de drie onderzoeksrapporten.

Later dit jaar volgt ook een boek dat de belangrijkste inzichten uit het volledige onderzoekstraject De Droge Delta op een toegankelijke wijze bundelt. Het boek zal worden gepresenteerd in het Atelier Bouwmeester.