Twee ontwerpteams aangesteld voor LABO RUIMTE ‘Boerenland’ Studiebureau Omgeving, Inagro, VITO en Atelier Romain aangesteld als onderzoeksteams voor LABO RUIMTE ‘Boerenland’

Hoe kunnen we landschappelijk-ecologische doelstellingen en landbouweconomische uitdagingen met elkaar verzoenen? LABO RUIMTE wil dit onderzoeken aan de hand van twee testgebieden. Landschaps- en stedenbouwbureau Omgeving bestudeert, in samenwerking met Inagro en VITO, het werkingsgebied van de intercommunale Leiedal; Atelier Romain focust op het gebied van de Voorkempen.  

Met dit ontwerpend onderzoek rond landbouw en voedselproductie wil LABO RUIMTE helpen een brug te slaan tussen de wereld van ruimtelijke ontwerpers en planologen en de landbouwwereld. We gaan op zoek naar mogelijke toekomstperspectieven waar landschappelijk-ecologische en landbouweconomische doelstellingen samenkomen, naar toekomstbestendige landbouwlandschappen. Om de complexiteit van de landbouwuitdagingen (organisatorisch, technisch, socio-economisch…) in de vingers te krijgen en met de nodige nuance te benaderen, betrekken we het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bij het onderzoek.