Drie ontwerpteams geselecteerd voor haalbaarheidsonderzoeken herbestemming kerken

Het Projectbureau Herbestemming Kerken en het Team Vlaams Bouwmeester selecteerden drie ontwerpteams voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor de herbestemming of nevenbestemming van Vlaamse parochiekerken. Steden, gemeenten en kerkbesturen konden zich tot 29 februari 2016 kandidaat stellen om zo’n studie te laten uitvoeren De onderzoeken worden in de loop van het najaar opgestart. In het voorjaar van 2017 volgt een nieuwe call aan opdrachtgevers.

De voorbije jaren werden verschillende beleidsinitiatieven ontwikkeld voor de toekomst van de Vlaamse parochiekerken. Om dit proces te begeleiden werd op 29 januari 2016 het Projectbureau Herbestemming Kerken opgestart. Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen bij het projectbureau een aanvraag indienen voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek. Zo’n haalbaarheidsstudie verbeeldt via ontwerpend onderzoek de mogelijkheden en verkent ook de budgettaire implicaties van een herbestemming of nevenbestemming. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt, waarna een voorkeurscenario wordt verfijnd en gebudgetteerd.

In maart 2016 lanceerde het Projectbureau Herbestemming Kerken samen met het Team Vlaams Bouwmeester een oproep aan ontwerpers om zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van deze haalbaarheidsonderzoeken. Eenendertig teams meldden zich aan en in juni 2016 werden drie ontwerpteams geselecteerd:

  • TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma
  • Bogdan & Van Broeck Architects
  • TV Universiteit Hasselt - UR architects - Architecten Broekx-Schiepers - Saidja Heynickx

De ontwerpteams zijn ondertussen aan de slag.

In december 2016 volgt een nieuwe oproep aan opdrachtgevers voor het indienen van projecten. Deze oproep zal onder andere worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website van de Vlaams Bouwmeester.

Het Projectbureau Herbestemming Kerken is het resultaat van samenwerking tussen diverse partners: minister-president Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans samen met de betrokken Agentschappen Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur; de Vlaams Bouwmeester; de VVSG samen met het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter; het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Woonzorgcentrum Clarenhof Hasselt

Meer info:

 

Projectbureau Herbestemming Kerken

Contact