Projectbureau Herbestemming Kerken van start Oproep kandidaatstelling projecten bekend gemaakt

Vanaf 1 februari gaat het Projectbureau Herbestemming Kerken van start.

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen er een beroep doen op begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk.  De projectbegeleider komt ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau. Samen met een lokale projectgroep wordt in vier stappen een budgettair becijferd voorstel uitgewerkt. Er wordt gemikt op een timing van vier à zes maanden om tot conclusies te komen. Ook worden mogelijkheden en afspraken voor het vervolgtraject aangereikt.

De procedure is heel eenvoudig: het College van Burgemeester en Schepenen bestelt een  haalbaarheidsonderzoek binnen een raamovereenkomst die hiertoe op Vlaams niveau wordt georganiseerd.