Oproep ontwerpteams voor haalbaarheidsonderzoeken herbestemming kerken

De voorbije jaren werden verschillende beleidsinitiatieven ontwikkeld voor de toekomst van de parochiekerken. Maar een kerk herbestemmen vergt niet alleen een goede visie, maar ook de inzet van de juiste expertise, de betrokkenheid van partners, een goed ontwerpend onderzoek en uiteindelijk een duurzame realisatie.

Om dit proces te begeleiden werd op 29 januari 2016 het Projectbureau Herbestemming Kerken opgestart. Een samenwerking tussen minister-president Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans samen met de betrokken Agentschappen Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur, de Vlaams Bouwmeester, de VVSG samen met zijn partners het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. Steden/gemeenten en kerkbesturen kunnen bij het projectbureau een aanvraag indienen voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek.

De haalbaarheid kan onderzocht worden van de volledige of gedeeltelijke herbestemming van één kerk voor één of meerdere nieuwe functies. Een haalbaarheidsonderzoek verbeeldt de mogelijkheden (ontwerpend onderzoek) en verkent ook de budgettaire implicaties van een herbestemming.

Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt, waarna een voorkeurscenario wordt verfijnd en gebudgetteerd.

Ontwerpbureaus

De Vlaams Bouwmeester lanceert hierbij een oproep aan ontwerpers om zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van deze haalbaarheidsonderzoeken. Eén tot maximum drie bureaus zullen worden weerhouden binnen een raamovereenkomst met de Vlaamse overheid.  Elk van de haalbaarheidsonderzoeken die besteld worden bij het PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN zullen vervolgens worden toegewezen aan één van deze geselecteerde bureaus.

U vindt alle informatie over de kandidaatstelling via volgende link.

De uiterste datum voor inschrijving is 25 april 2016.