Christian Rapp wordt nieuwe Antwerpse stadsbouwmeester

De stad Antwerpen heeft een nieuwe stadsbouwmeester aangesteld voor een periode van vijf jaar. De gerenommeerde architect Christian Rapp zal het mandaat opnemen vanaf 1 januari 2016. Hiermee onderschrijft de stad haar ambitie om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid verder uit te bouwen.

Nu met Christian Rapp een nieuwe stadsbouwmeester is aangesteld, wil schepen Rob Van de Velde de twee tijdelijke stadsbouwmeesters bedanken: “Uiteraard moet ik de tijdelijke stadsbouwmeesters Christophe Grafe en bOb Van Reeth bedanken die een jaar het voorzitterschap van respectievelijk het A-overleg en de welstandscommissie hebben opgenomen en wiens inzichten en daadkracht een enorme meerwaarde hebben betekend voor de stadsontwikkeling van Antwerpen. Ze hebben de fundamenten gelegd waarop, en daar ben ik van overtuigd, de heer Rapp zal kunnen voortbouwen.”

De geschiedenis van het stadsbouwmeesterschap
Het stadsbouwmeesterschap is diep ingebed in de geschiedenis van Antwerpen en heeft mee het beeld van de stad bepaald. De traditie van het stadsbouwmeesterschap in Antwerpen gaat terug tot de 19de eeuw. De functie is geëvolueerd van de 19de-eeuwse invulling van ‘architect-bouwer’ - denk aan Pierre Bourla (1783-1866) - naar adviseurs over ruimtelijke kwaliteit. Verschillende waardevolle monumenten die de stad rijk is, zijn van hun hand, zoals de Bourlaschouwburg (Bourla), Opera (Van Mechelen) en het scholencomplex aan de Napelsstraat (Van Averbeke).

De rol van de stadsbouwmeester
Antwerpen erkende als eerste stad in Vlaanderen het cruciale belang van het stadsbouwmeesterschap voor het stadsontwikkelingsbeleid. Een stadsbouwmeester brengt de verschillende partijen samen in een sereen debat en creëert vanuit een sterke visie een draagvlak voor projecten, over de sectoren heen. Hij is actief in drie vakgebieden: publieke ruimte, stedenbouw en architectuur. Hij adviseert het college van burgemeester en schepenen vanuit een onafhankelijke positie en coacht de stedelijke diensten. Hij bewaakt de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van projecten als voorzitter van de welstandscommissie, een adviserend orgaan bij toekenning van stedenbouwkundige vergunningen, en het nieuwe A-overleg, een voorbereidende werkgroep bij beeldbepalende projecten.

Christian Rapp
Met Christian Rapp heeft het Antwerpse stadsbestuur iemand aangetrokken die een brede deskundigheid in deze vakgebieden combineert met een uitmuntende reputatie.

Christian Rapp is geboren in München. Hij volgde een opleiding tot metselaar en studeerde architectuur aan de TU Berlijn en de TU Delft. Hij werkte in de bureaus van Otto Steidle, Rem Koolhaas en Hans Kollhoff. Als projectarchitect ontwierp hij samen met Hans Kollhoff het woongebouw Piraeus in Amsterdam. In 1992 richtte hij in Berlijn samen met Stefan Höhne het bureau Höhne en Rapp op. Hieruit ontstond in 1999 in Amsterdam het bureau Rapp+Rapp hetgeen hij samen met zijn echtgenote Birgit leidt. Een voorbeeld uit hun oeuvre is de woontoren ‘De Kroon’ in Den Haag waarvoor zij internationaal geprezen en erkend worden. In België zijn zij onder andere gekend voor het Ontmoetingscentrum 'stationshuis' in Merkem, het gemeentehuis in Niel (Open Oproep) en het cultureel centrum Jonkershove in Houthulst (nominatie Prijs Bouwheer 2009). In Antwerpen staat het masterplan Falconplein – Zeemanshuis, dat volop in realisatie is, op hun naam. In 1997 kreeg hij de Maaskantprijs voor jonge architecten toegekend.

Na diverse gastdocentschappen aan Nederlandse en Duitse opleidingsinstituten is hij sinds 2007 verbonden aan de TU Eindhoven als hoogleraar Rational Architecture aan de afdeling Architectural Urban Design and Engineering. De verworven expertise via zijn bureau op het gebied van het ontwerpen en bouwen van (groot)stedelijke ensembles binnen snel veranderende sociaal-economische condities, vormt de brug naar het complementaire werkveld van het onderwijs en onderzoek. Hij zetelt daarenboven in verschillende kwaliteitscommissies en jury’s. Zo is hij bijvoorbeeld lid van de Gestaltungsrat (welstandscommissie) in Potsdam (D) sinds 2010. Hij publiceert in talrijke internationale boeken en tijdschriften.

Zijn ervaring in Nederland, Duitsland en België als expert, supervisor en coördinerend architect is heel waardevol voor de functie van stadsbouwmeester. Zijn kennis van wereldsteden als Berlijn en Amsterdam zal een inspiratie zijn voor iedereen die bouwt aan de stad.

Een goede relatie met het bestuur is volgens Christian Rapp uitermate belangrijk voor het goede verloop van projecten. Hij ervaart Antwerpen als een stad die enerzijds voortbouwt op haar bestaande kwaliteiten en anderzijds poogt om nieuwe inzichten te onderzoeken én te implementeren. Hij gelooft dat er moet ingezet worden op een verdere kwalitatieve verdichting van de binnenstad en de ruimtelijke verkenning van de 20ste-eeuwse gordel.

Christian Rapp pendelt al jaren tussen theorie en praktijk en ziet het mandaat van stadsbouwmeester als een boeiende volgende stap in zijn carrière. Samen met zijn team zal de nieuwe stadsbouwmeester het ruimtelijk kwaliteitsbeleid in de stad verderzetten.

©Caren Huygelen