11.12.2015 studievoormiddag: eerste resultaten nieuwe projectaanpak bij perceelsoverschrijdende samenwerking

Hoe doet u aan gebiedsregie met een complexe saneringsproblematiek waar de overheid geen grondeigendom heeft? Hoe kan u productiviteit en wonen effectief verweven in een kwaliteitsvol stadsproject? Hoe neemt u de financiële haalbaarheid van een project vanaf het begin mee? Stad Antwerpen, OVAM en Kenniscentrum Vlaamse Steden nodigen u van harte uit op de voorstelling van de eerste resultaten van een nieuwe manier om projecten aan te pakken. U kan zich inschrijven tot 4 december. 

Een nieuwe projectaanpak

Complexe projecten vragen om een specifieke aanpak. Lageweg in de rand van Antwerpen is exemplarisch voor vele gebieden in Vlaamse steden door historisch verontreinigde gronden, een gemengd gebruik, een grote leegstand en een hybride typologie. Om typische struikelmomenten te ontlopen en de doelstelling van een innovatieve transitie van de ruimte te bereiken, werd door de stad Antwerpen in samenwerking met 51N4E, Connect & Transform en Rebel group een nieuw type projectaanpak ontwikkeld. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en OVAM begeleiden dit traject. 

De nieuwe projectaanpak typeert zich door een continue parallelle schakeling van dimensies als financiering, activering, coalitievorming, heroriëntering, sanering, ruimtelijke modellen, enz… Door de dimensies parallel aan te pakken kunnen struikelmomenten met de verschillende eigenaars en de buurt vermeden worden, waardoor een innovatieve transitie van de ruimte efficiënter gerealiseerd kan worden. Er wordt dieper ingegaan op de instrumenten waarmee de verschillende doelstellingen zoals financiële mechanismes voor meerwaarde creatie, de sanering van historisch verontreinigende gronden in een perceelsoverschrijdende aanpak, bodem als potentie in een herontwikkelingsproject, verdichten en vernieuwen van werkgelegenheid en intelligentieopbouw bij een co-creatieve aanpak bereikt worden.

Programma

Stad Antwerpen, OVAM en Kenniscentrum Vlaamse Steden bieden u een interessant programma aan. De verschillende betrokken partijen bieden u een inzicht in de unieke samenwerking. Bijkomend heeft u ook de tijd om vragen die toepasbaar zijn op uw eigen expertise te stellen

09u30

Warme ontvangst

10u00

VERWELKOMING 
door moderator Wouter Bervoets

10u15

INTRODUCTIE
Stadsontwikkeling in de 20e eeuwse gordel en mixité in samenwerking met OVAM en Kenniscentrum Vlaamse Steden 
door schepen Rob Van de Velde

10u25

BEELDVERHAAL
Context Lageweg

10u30

PROCES EN PROJECT
Leerpunten in de toepassing van vernieuwde instrumenten in gebiedsregie
door Dieter Leyssen- 51N4E, Jan De Visch - Connect&Transform, Veva Roesems - gebiedsregisseur stad Antwerpen

11u15

Tijd voor koffie en fruit

11u30

BODEM ALS POTENTIE
door Peter Van den Bossche - Witteveen&Bos

11u45

FINANCIEEL MODEL ALS VERSNELLER
door Jan Verheyen - Rebelgroup

12u00

WAT NEEM IK MEE NAAR HUIS?
Uw vragen en bedenkingen worden live behandeld door de panelgroep van experten door moderator Wouter Bervoets

12u30

Lunch

14u00

EINDE STUDIEVOORMIDDAG